Lars Bacher ny næstformand for Børn- og Skoleudvalget

Konservative Lars Bacher bliver ny næstformand for Børn- og Skoleudvalget. Det fremgår af dagsordenen for udvalgets møde 5. april.

Her kan man læse, at valggruppe 1 har oplyst, at man har aftalt et næstformandsskifte.

Børn- og Skoleudvalget konstituerede sig 6. januar 2014, hvor Marie Kirk Andersen, K, blev valgt til næstformand for udvalget.