Usmageligt at kræve betaling for mad til de døde

Af Wirann E. Mikkelsen, Prins Valdemars Alle, 3450 Allerød

Midt i sorgen efter at have mistet min mand gennem mere end 60 år skal man så tage stilling til en masse spørgsmål: Begravelse, ny fase i livet, ny bolig samt at foretage en opgørelse af boet, så enhver bliver svaret sit.

Pludselig får man regninger til boet efter ens mand, som det lidt prosaisk hedder. De fleste giver god mening, og bliver betalt prompte. Det gælder eksempelvis mad, vask af sengelinned og daglig rengøring på det plejecenter, hvor min mand boede de sidste 27 dage af sit liv.

Men én regning har jeg svært ved at goutere - og derfor har jeg returneret den til afsenderen og fortalt Allerød Kommune, at jeg ikke agter at betale godt 2.300 kr. for mad leveret til plejecenter Skovvang i 20 dage efter hans død.

Da jeg går ud fra, at det storkøkken, som leverer maden til plejecenter Skovvang, næppe frivilligt leverer mad til afdøde beboere længere end højst nødvendigt, ja, så er det vel også rimeligt at forestille sig, at leverancerne i løbet af kort tid bliver tilpasset det aktuelle forbrug på plejecentret. En dags tid eller to - især hvis dødsfaldet sker i en weekend - skulle vel være nok til, at personalet har givet madleverandøren besked om den mængde mad, der er behov for.

Men Allerød kommune opkræver frejdigt betaling posthumt svarende til 20 dage. Hvis der er tale om en kontraktlig forpligtelse som kommunen overholder i forhold til storkøkkenet, er det vist en aftale, der trænger til at blive gået efter i sømmene. For hvis man er i stand til at justere mængden af madportioner til plejecentret med nogle dages varsel, ja, så burde man vel også være i stand til at justere antallet af dage, der skal opkræves brugerbetaling for.

Hvad begrundelsen for denne lange periode egentlig er, ligger hen i det uvisse. For på kommunens hjemmeside er det umuligt at finde information om de administrative retningslinjer for opkrævning af betaling for mad til afdøde borgere, som ved deres død var bosiddende på plejecentrene. Og indtil jeg har fået en forklaring, der er til at spise, vil jeg hellere donere pengene til kampagnen Stopmadspild.dk. Så går maden i det mindste til nogle, der trænger til den.