Nye boliger på vej til Linde Allé i Nærum

Byplanudvalget i Rudersdal har i onsdags nikket til, at der opføres 19 nye etageejendomme med i alt 30 lejligheder på Linde Allé 21 i Nærum. Det giver nye muligheder for nyetablerede børnefamilier eller for seniorerne, der måske er vokset ud af det store hus.

- Jeg er glad for at vi nu sætter gang i processen med at få flere nye boliger til Nærum. Vi kigger på en ny helhedsplan for Nærum, og dette projekt er en god start på den proces. Projektet tilgodeser flere forskellige boligbehov - områder hvor den lille, nye familie kan bosætte sig eller seniorerne, der stadig vil have et aktivt liv, men hvor huset er blevet for stort, siger formand for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff fra Lokallisten i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Området Linde Allé 21 ligger på hjørnet mellem Linde Alle og Byageren i Nærum, og grunden er i dag ubebygget bortset fra midlertidige parkeringspladser.

- Beliggenheden er central, tæt på skole, gymnasium, bibliotek, daginstitution, ungdomsgård, indkøb og kollektiv trafik. Nærum har det hele, påpeger Axel Bredsdorff.

Boligerne opføres i to og tre etager i gul/rød tegl med saddeltag i røde taglsten og lejlighederne får et areal på mellem 99 og 111 kvadratmeter. Bebyggelsen er forsøgt indpasset i forhold til den store bevaringsværdige ejendom nord for på Linde Alle 5-7.

Efter vedtagelsen i Byplanudvalget er næste skridt en konkret byggeansøgning og en naboorientering. Efter planen kan byggeriet starte i 2016 og stå færdigt i 2018.