Arrenakken er solgt

Feriekolonien Arrenakken i det fredede område ved Arrenakkebakke har fået ny ejer. Foreningen, der har stået for at drive lejrskole på stedet i mere end 60 år, en lærergruppe fra Helsingør, har solgt ejendommen til en midtsjællansk ejendomsinvestor.

Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond hedder foreningen, der har drevet lejrskolen i Arrenakke-bakkerne siden 1954. Årsagen til at man har ønsket at afhænde lejrskolen er at det ikke har været muligt at få nye og yngre lærere til at engagere sig i projektet.

Siden ejendommen på Rolighedsvej 5 blev sat til salg sidste år har et stort antal organisationer og privatpersoner vist interesse for at købe den, men de er faldet fra, da man ikke havde økonomien til det. Men nu er den solgt til ejendomsinvestor og autoforhandler Michael Lerner, Ringsted, der efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer har fået ejendommen billigere end de to mio. kr. den var sat til salg til, da han havde pengene i modsætning til de øvrige interesserede, der fik afslag på at låne i kreditforening og bank til købet.

- Jeg var forbi og så stedet, det ligger jo helt fantastisk, men jeg har endnu ikke overvejet, hvad jeg vil bruge ejendommen til, siger Michael Lerner.

I følge Michael Lerner er der ingen krav til, hvad den tidligere lejrskole skal bruges til fremover, men sælgerne i Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond oplyser, at det af købsaftalens paragraf 20 fremgår, at »ejendommen erhverves med henblik på feriekoloni«.

Det fremgår også at BBR-meddelelsen om ejendommen, at bygningerne skal anvendes til ferieformål (feriekoloni, vandrehjem m.v.), men ikke som sommerhus.

- Bygningen ligger i landzone og indenfor Arrenakke-fredningen. Ejendommen er registreret som feriekoloni, og skal anvendes som sådan, med mindre der søges om andet. En ansøgning skal behandles efter landzonereglerne og fredningsbestemmelserne, oplyser leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune Pia Larsen Weirum.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.