Sjældne ørneunger ventes i spænding

De seneste to år er det glippet, så der er store forventninger til, at der i år forhåbentligt kan komme et par nye fiskeørne til verden i Gribskov, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Indtil videre går det, som det skal. De kom hertil den 6. og 7. april, og der har været nogle parringer, så nu må vi se, om der kommer nogen unger, siger Luise Ekberg, næstformand i Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland. Ørnene har slået sig ned ved Vandmosen i Gribskov og hører til de mere sjældne af slagsen.

Hun forklarer, at der er omkring 70 havørnepar i landet, men til sammenligning er der kun 4-5 fiskeørnepar, hvoraf det eneste på Sjælland - så vidt vides - er i Gribskov. Af samme årsag var det lidt af en ærgrelse, at fiskeørnene ikke udklækkede nye unger i hverken 2014 eller 2015. Det kan skyldes, at der kommer en anden han til, og hunnen så skifter hannen ud med det resultat, at den nye han ødelægger æggene med rivalens afkom.

- De kan ikke nå at lægge flere æg, da de kommer i starten af april, og i midten af august eller starten af september flyver de til Afrika igen, siger Luise Ekberg.

Fiskeørnene kom første gang i 2011, hvor de byggede rede. I de efterfølgende år fløj der hvert år to nye, små fiskeørne fra reden, men de seneste tre år er det som sagt ikke lykkedes. Området ved Vandmosen er spærret af for at give fuglene ro til at yngle, men det kan lade sig gøre at se dem fra afspærringen.