Øjebæ på Nordmolen

Lars Rønnow Larsen, Uglemosen 5, Hundested

HAVNEBYGGERI Som indledning til min mening om lokalplanen, vil jeg starte med et citat af Gøthe: "Mod dumheden kæmper selv guderne forgæves". Det fremlagte forslag kan kun opfattes som en fornærmelse mod normalt tænkende mennesker, her på Halsnæs.

Men det ligger smukt i forlængelse af venstres landspolitiske holdning til miljøet og miljøplanlægning i det hele taget. Hvis det ikke var så tragikomisk, kunne jeg forledes til at tro at vi var kommet til "tumbernes kommune".

Alt hvad der værdsættes af sejlere og andre turister,bliver berørt,uden hensyntagen til hvad turister og andet godtfolk,har givet tilkende i forskellige spørgeundersøgelser

Men det sk.... kommunalbestyrelsen højt og flot på efter devisen: "Gentagelse uendeligt af et udsagn, hvor falsk det end er, går hen og bliver sandt."

"Det er ofte den måde mærkværdige holdninger og tiltag bliver kørt igennem på. Tak til Cay Clemmensen for indlægget d. 20/4. Cay har så ret så ret. Jeg stiller hermed komumalbestyrelsen følgende spørgsmål: Synes kommunalbestyrelsen at dette er en plan med fremtidsvisioner for BÅDE by og havn. Et tip: Prøv at se og undersøge havene f.eks. i Frederikssund og ikke mindst Fredericia. Jeg hører gerne byrådets mening, om det er efterfølgelsesværdigt.

Og det berømte tillægsspørgsmål: Hundested er naturskønt placeret ved indsejlingen til Isefjorden og nabo til Spodsbjerg. Når jeg kommer hjem fra vikingetogt og får landkending, åbner Isefjorden sig så smukt og flot med Spodsbjerg og Hundested om bagbord, og Korshage og Skansehage om styrbord.

Vil I i kommunalbestyrelsen for altid kaste dette syn, der bortset fra Hundested ikke har forandret sig siden vikingetiden, med en totalt malplaceret øjebæ på Nordmolen?