BUPL er bekymret for Stevns

Børneområdet i Stevns Kommune er inde i en ond spiral, konkluderer Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

Besparelser på dagtilbudsområdet skader det forebyggende arbejde, advarer fagforeningen.

- Hver gang kommunen skærer ned på daginstitutionsområdet, skader den det forebyggende pædagogiske arbejde. Konsekvensen er endnu flere udgifter til specialpædagogiske tiltag og børneanbringelser, siger faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler.

- Det giver ikke mening, at det gode arbejde, børnehaverne står for, bliver ødelagt, fordi der flytter en familie til Stevns med tre børn og masser af problemer. Alle må være med til at betale regningen. Som det er nu, går det ud over børnene. Politikerne må tage ansvar for at finde en anden og bedre løsning.

Både dansk og international forskning har igen og igen påpeget de positive effekter af tidlig indsats i daginstitutionerne, påpeger Jacqueline Sporon-Fiedler.

Børn, der har gået i dagtilbud med mange voksne og en høj andel af uddannede pædagoger klarer sig markant bedre i skolen og sidenhen i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er investeringer i dagtilbudsområdet til gavn for både børnene og kommunen.

- Stevns Kommune har i forvejen nogle af de ringeste personalenormeringer i Danmark. Og selv om man vil friholde vuggestuebørnene, vil spareforslagen ramme den tidlige indsats.

BUPL vil nu gå i dialog med forvaltning og politikere for at få besparelserne på daginstitutionerne taget af bordet.