Erhvervsråd: Sænk brotaksten og styrk væksten

Sorø Erhvervsudviklingsråd opfodrer nu politikerne på Christiansborg til at sænke broafgiften på Storebælt, skriver Dagbladet og Sjællandske.

- De alt for høje takster på Storebæltsbroen hæmmer arbejdskraftens bevægelighed og går ud over erhvervslivet både øst og vest for broen, siger erhvervschef i Sorø Kommune, Niels-Henrik Glisbjerg.

- Lavere priser vil skabe vækst og sammenhæng.

Rådet udtrykker nu sin støtte til Fynsk Erhvervs forslag om at nedsætte en Storebæltskomité, der skal arbejde for en lavere brotakst.

- Igen i dag er der kørt over 31.500 biler over Storebælt, fortsætter Niels-Henrik Glisbjerg.

- Hvis man tager det netop offentliggjorte regnskab for A/S Storebælt for pålydende, så har dagens bilister bidraget med et overskud på over tre millioner kroner - bare i dag. De alt for høje bropriser går ud over erhvervsklimaet på begge sider af broen. Ikke mindst rammer det erhvervslivet på Vestsjælland, som i forvejen har svært ved at tiltrække den fornødne, kvalificerede arbejdskraft.

I forbindelse med finansloven for 2015 vedtog Folketinget en symbolsk reduktion i prisen for personer, der pendler fast over broen i bil. Den symbolske reduktion har kun effekt for de ca. 600 personer, som dagligt pendler over broen i egen bil, men slet ingen effekt for den arbejdskraft, som dagligt pendler med tog. De fik tværtimod en prisstigning på over fire procent. Men der skal meget mere til, mener Sorø Erhvervsudviklingsråd, og henviser til en rapport udarbejdet af Grontmij i 2015, som slog fast, at en generel prisreduktion på ca. 20 procent vil kunne gennemføres umiddelbart - og vel at mærke uden, at det vil gå ud over tilbagebetalingstiden og vedligeholdelsen af broen.

Formand for Erhvervsudviklingsrådet, Michael von Bülow, siger:

- Staten bruger i disse år mange ressourcer på at flytte statslige arbejdspladser ud i resten af landet. Målet er at skabe bedre balance i samfundet og ikke mindst bedre balance mellem hovedstaden og resten af Danmark. Men så længe, Storebæltsbroen udgør en massiv, økonomisk barriere for arbejdskraftens frie bevægelighed, opnår vi ikke et sammenhængende samfund. Tværtimod fremmer udviklingen et opdelt Danmark, hvor Hovedstadsområdet orienterer sig mod Skåne, Jylland orienterer sig mod Hamburg, mens Fyn og Vestsjælland efterlades i ingenmandsland.