Til bunkebryllup i vandhullet

Brøndby Naturskole

Det er årets anden forårsmåned og tegnene på at vi går varmere og lysere tider i møde er meget tydelige.

Skovens anemoner er brudt igennem sidste års tætte løvfald og har forvandlet skovbunden til et hvidt tæppe. Fuglene fløjter fortryllende i et utal af forskellige strofer i deres forsøg på at finde en mage til dette års kuld af fugleunger.

I alle Vestegnes vandhuller er der et mylder af spændende liv. Gennem hele vinteren har vandhullets smådyr levet et roligt liv i mørket under isen, men i april får de selskab af nogle af de større beboere.

Padderne har i marts måned begyndt deres vandring mod vandhullerne efter at have overvintret i frostfrie skjul under træstubbe, sten og i brændestabler. Når padderne vandrer kan de ofte ses i store flokke ved aftentid i deres søgen efter vand.

Padder er betegnelsen for frøer, tudser og salamandre. Alle padder i Danmark er fredede, hvilket betyder, at man skal passe på dem og at deres levesteder skal beskyttes, for at sikre dem gode livsbetingelser.

Fra vandhuller og søer kan man på lang afstand høre frøer kvække i hele april. Det er hannerne der kvækker for at tiltrække hunnerne. Når vandet har den rette temperatur begynder hunnerne at lægge deres æg. Nu gælder det for hannerne om at kravle på hunnen og gyde sin sæd ud over æggene, så de bliver befrugtede. Der kan godt opstå slagsmål mellem hannerne om hunnernes gunst.

En fantastisk forvandling

Padder starter deres liv som æg og når æggene klækker lever larven af at græsse plankton og ånder ved hjælp af gæller.

Men så sker der en forvandling. I takt med at haletudsen vokser, begynder den at udvikle ben, halen forsvinder og gællerne bliver til sidst erstattet af lunger. Den færdigt udviklede frø, tudse eller salamander kan nu forlade vandhullet og vender først tilbage næste forår hvor de selv skal finde sig en mage og starte cyklussen på ny. Et af naturens store undere.

Tudsers haletudser er let giftige og smager grimt, så i søer med fisk, er det ofte skrubtudserne der dominerer. Frøer og salamandres haletudser bliver her spist, mens tudsens haletudser går fri.

Man kan finde frøæg i store klumper - og tudseæg i lange snore i vandhuller og søer - og selv om alle frøer og tudser er fredet i Danmark, må man gerne tage nogle få æg med hjem til et akvarium, så man kan se haletudserne udvikle sig. Haletudserne skal have luft fra en luftpumpe, frisk vand fra søen og de må ikke stå for varmt. Når man har kigget på haletudsernes forvandling, skal de sættes ud i det vandhul, hvor de er fundet. Dette skal ske senest når de har forvandlet sig.

Fold en frø

At folde frøer i papir er en god aktivitet at lave med børn og barnlige sjæle.

Hvis man øver sig og bliver dygtig kan man folde et helt frøspil. Hver spiller har frøer i sin egen farve. Så gælder det om på skift, at forsøge at få frøerne til at hoppe op i en skål, ved at trykke den folede frø på bagenden. Den der først får alle sine frøer i skålen har vundet.

Ved at folde dine frøer i almindeligt papir vil de hoppe højere. Du kan gå ind på brondbynaturskole.dk og se en video med vejledning i at folde frøer ved at følge linket under rubrikken »Netop Nu«.