Ræven der vogter gæs

Det fortsætter og fortsætter.

Man spørger sig selv, om det ingen ende vil tage.

Vi har i dag en regering med verdens mindste parlamentariske grundlag, men med den største selvopfattelse, der kan opdrives nord for Dybbøl Banke.

Vi har en regering der i stigende grad sætter vores fælles miljø- og energipolitik over styr.

Vi har en regering, der har sat sig det mål at afskaffe en solidarisk socialpolitik.

Vi har i dag en regering der helt åbenlyst lader sig styre af dansk landbrug, industri og arbejdsgiverforening.

Faglige hensyn viger for erhvervsmæssige interesser.

Regeringen har ligefrem sat ræven til at vogte gæs.

Dansk Arbejdsgiverforening har gennem deres pensionerede direktør fået gennemført en række massive nedskæringer på det sociale område - mest markant udtrykt gennem kontanthjælpsloftet - og mere kan givetvis forventes fra den kant.

Regeringen har fået gennemført en miljømæssig katastrofal landbrugsplan gennem et massivt pres, hvor ledende Venstreministre sammen med landbrugets interesseorganisationer har bidraget til at fifle med det faglige vidensgrundlag for planen.

Sidste skud på stammen er, at et af dansk industris flagskibe stiller med formanden for en ny energikommission, der har fået den bundne opgave, at skulle afvikle Danmarks førerposition inden for dette væsentlige klimaområde.

Man må spørge sig selv hvad de næste træk fra regeringen side kunne være.

Måske foreslås det snart, at Finansrådet overtager og driver Finanstilsynet.

Fiskeindustrien arbejdsgivere kunne i denne logik passende varetage Fiskerikontrollens opgaver.

Og FDM ville sikkert gerne overtage politiets fartkontrol.

Enhver burde kunne indse, at det undergraver demokratiet, når man lader aktørerne styre og kontrollere sig selv. Alligevel ser det ud til at være regeringens foretrukne metode til at løse de politiske og samfundsmæssige problemer, som Danmark kæmper med i disse år.