Flere turister skal skabe arbejdspladser

På et nyligt afholdt turistnetværksmøde i ErhvervsCentret er Greves erhvervsdrivende inden for turistområdet blevet orienteret om Greve Kommunes visioner og planer for at skabe vækst og nye arbejdspladser ved at tiltrække flere turister til Greve.

Turistaktørerne hørte blandt andet om Greve Kommunes nye kulturarvsprojekt og de konkrete initiativer i projektet. De fik også indblik i, hvordan de som lokale erhvervsdrivende kan få indflydelse på en ny strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve for de næste tre år.

Forude venter en spændende rejse tilbage i tid til dengang, hvor Greve var en landbokommune, men også en rejse ind i fremtiden, slog Teamleder for Vækst og Kultur Jan Funk Nielsen fra Greve Kommune indledningsvist fast, da han som indlægsholder på turistnetværksmødet præsenterede tankerne og ambitionerne bag Greves nye kulturarvsprojekt, som netop er sat i søen.

»Vi skal som Greve-borgere tilbage til vores kulturelle rødder og blive bevidste om vores særlige DNA som kystkommune med en perlerække af bevaringsværdige bygninger samt naturskønne områder for at genopdage vores unikke kulturidentitet. Vi vil skabe en styrket formidling af Greves fortid, nutid og herlighedsværdi til turisterne,« sagde Jan Funk Nielsen og tilføjede.

»Vi skal som borgere og erhvervsdrivende i Greve være bevidste om og stolte af vores lokale identitet og fortælle den samme grundlæggende fortælling om Greves unikke kulturarv og stå for det gode værtsskab, så vi kan blive en model for andre kommuner. Det kræver noget af jer. I skal fx tale engelsk og være med til at formidle vores fælles kulturarv - og de besøgende skal have noget med hjem, som fortæller om det, de har oplevet i kommunen.«

En drøm om Villa Sita

En af de attraktive bygninger, der kan blive bragt i spil som en ny turistmagnet i lighed med det nyrestaurerede museum Mosede Fort Danmark 1914-18, er villa Sitka i Hundige Parken, fortalte Jan Funk Nielsen.

»Greve Kommune har for nylig overtaget ansvaret for og vedligeholdelsen af Hundige Parken, hvor vi er i gang med at gennemføre en nænsom beskæring af bevoksningen for at skabe lys og luft til området og forbindelse til havnepartiet ved Hundige Havn og strandvejen,« sagde Jan Funk Nielsen, og han afslørede, at drømmen er at omdanne Villa Sitka til en socialøkonomisk drevet café

»Vi skal ud og søge fonde om midler til at restaurere bygningen for at tilføre huset værdi som et rekreativt oplevelsessted, hvor borgere med nedsat arbejdsevne kan få job, og det tror vi, at vi kan lykkes med.«

Spændende muligheder

En af deltagerne på turistnetværksmødet var Claus Olesen, der til daglig driver Bed & Breakfast hotellet Albertine i Tune.

»Vi oplever, at det er vigtigt og godt at møde beslutningstagere og projektledere fra kommunen inden for vores område, ligesom det altid også er vigtigt at mødes med de andre erhvervsdrivende i netværket. For det styrker de bånd, vi allerede har. Det er spændende at høre om kulturarvsprojektet. Det sætter tanker i gang om det at være en del af det hele med den fælles fortælling om alt det, der kan styrke og aktivere turisternes oplevelser i kommunen. Og hvor var det spændende at høre om fortællingen om Sitka huset. Det var helt nyt for os. Vi anede ikke, at det eksisterede. Sikke et sted! Sikke muligheder,« siger Claus Olesen fra Albertine.

At der venter en spændende proces med nye muligheder for gode oplevelser og vækst i Greve, er der enighed om.

»Det er flot, at Greve Kommune er udpeget som kulturarvskommune, og det er absolut vores indtryk, at projektet er i gode hænder allerede. Foredraget om kulturarvsprojektet var meget oplysende og interessant med nyt stof, som vi ikke kendte. Alt i alt fik vi indtrykket af et stort seriøst arbejde med lokalturismen med hjem, og vi glæder os til at blive involveret i det videre arbejde,« siger Anni Nielsen, der sammen med sin mand Ole driver Nielsens Bed & Breakfast.

Greve frem for Gilleleje?

Kamilla Hjortkjær, der er museumsinspektør ved Greve Museum deltog også i turistnetværksmødet i ErhvervsCentret.

»Det var så spændende at høre Jan Funk Nielsen fortælle om planerne for, hvad der skal ske, når Greve Kommune nu er blevet kulturarvskommune. Han virker kompetent og engageret, hvilket jeg tror gav rigtig mange af os lyst til at bidrage på hver vores vis til projektet. Hvis vi alle lærer at fortælle den samme grundfortælling om Greve, så kan vi sammen blive bedre til at brande kommunen som et sted, der er spændende at bo i og besøge. Der skal meget til for at tiltrække Københavnere til en forstadskommune som Greve frem for Gilleleje,« vurderer Kamilla Hjortkjær.

Tove Laustsen, der er formand for Greve Kunstforening var også tilfreds med udbyttet af mødet.