Lærere jubler over penge til inklusion

Fem undervisere skal fra næste skoleårs start udgøre en taskforce, hvis formål bliver at give alle elever et udbytte af at gå i en almindelig folkeskoleklasse.

Taskforcen vil bestå af nogle medarbejdere med almene erfaringer fra Ringsted Kommunes skoler og nogle med erfaringer fra specialområdet.

Initiativet kommer nu, fordi kommunen har søgt og fået et engangsbeløb på 1,25 millioner kroner fra statens pulje til inklusion.

- Vi har søgt, fordi vi hellere vil være forebyggende fremfor indgribende. Målet er, at elever bliver i klasserne. Og de skal ikke bare være der, de skal også profitere af at være der, siger direktør for skolecentret, Henrik Harder.

En del af projektet er, at taskforcen eller ressourcepersoner på området skal kunne indgå direkte i undervisningen. De vil især gøre gavn, når lærere eller pædagoger står med en svær situation og synes de behøver vejledning og assistance. Og det er der mange, der kan få brug for, siger Sadik Topcu (S), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

- Det jeg hører, er at vores skoler stadig har udfordringer med at inkludere så mange, som vi ønsker. Vi vil gerne have, eleverne bliver en del af fællesskabet, siger han.

Den nye formand for Ringsted-Sorø Lærerforening, Lise Vadsager, har også oplevet, at hendes medlemmer har problemer med og kæmper for at lykkes med inklusionen. Hun er derfor glad for, at Ringsted Kommune ikke blot bliver tildelt nogle penge, men at de ser ud til at undgå de nemme løsninger, som, hun mener, lærerne ofte bliver mødt med.

- Pengene falder på et tørt sted, så det er jo fantastisk. Et barn der har det svært, kan få det meget svært i en stor klasse, men trækker man eleven ud, kan man tit ikke se, hvilke udfordringer de har. Så det er fedt, at ekspertisen nu kommer med ind i klasserne. Det er rigtig smart, siger hun.

Hun ser frem til at gå ind i nærmere drøftelser med kommunen efter påske, om hvordan projektet skal udfolde sig.

De første seminarer foregår allerede i april, og taskforcen vil i første omgang være i aktion hele næste skoleår. I samme periode vil Ringsted Kommune for egne midler udvide ordningen til daginstitutionerne. Det vil derefter blive evalueret og besluttet, om projektet skal fortsætte.