Venstre og Dansk Folkeparti foreslår alternativ til Lindenborg kro

Eftersom forudsætningerne om leje af Lindenborg kro er ændret på flere væsentlige fronter, er vi

kommet oprigtig i tvivl om, hvorvidt det både integrationsmæssigt og økonomisk er den rigtige

løsning for Lejre Kommune, men så sandelig også for de mange mennesker, der skal bo på kroen.

Vi har derfor brugt tiden siden det sidste møde i Økonomiudvalget, hvor vi for første gang fik

fremlagt et udkast til lejekontrakt, på at indhente erfaringer fra andre kommuner, der allerede er i

gang med at huse flygtninge i stort antal.

På den baggrund er vi af den opfattelse, at der kan findes bedre og billigere løsninger end leje af

Lindenborg Kro. Det er der primært tre grunde til:

I Venstre og Dansk Folkeparti har vi rettet henvendelse til en meget anerkendt dansk virksomhed.

De har blandt andet leveret mobile boligenheder til Røde Kors i Avnstrup, til en lang række danske

kommuner samt senest til 320 flygtninge i Flensborg kommune. De kan levere med maksimalt 4-6

ugers varsel.

Ved at vælge løsningen med mobile boligenheder fremfor Lindeborg Kro opnår Lejre Kommune

blandt andet:

Line Holm Jacobsen (V) Gruppeformand Ole Blickfeldt (O) Gruppeformand

 • Erfaringer viser at det er problemfyldt at samle så mange mennesker med meget forskellig baggrund på det lille område, som kroen er. Det kendes blandt andet fra Greve kommune.
 • Det bidrager ikke til en god og hurtig integration
 • Der findes billigere og samlet set bedre løsninger, som ikke pålægger Lejre kommune store omkostninger til ombygning og potentielt andre store udgifter blandet andet ved lejemålets fraflytning.
 • Erfaringer viser at det er problemfyldt at samle så mange mennesker med meget forskellig baggrund på det lille område, som kroen er. Det kendes blandt andet fra Greve kommune.
 • Det bidrager ikke til en god og hurtig integration
 • Der findes billigere og samlet set bedre løsninger, som ikke pålægger Lejre kommune store omkostninger til ombygning og potentielt andre store udgifter blandet andet ved lejemålets fraflytning.
 • En løsning, der sikrer bedre integration, i det de 8 boligenheder foreslås placeret 4-5 forskellige steder i kommunen for eksempel ved beboerhuse, eksisterende idrætsfaciliteter eller på bynær erhvervsjord, som kommunen allerede ejer.
 • Større nærhed til flere daginstitutioner/skoler/idrætstilbud
 • En løsning, der giver mulighed for en bedre fordeling af flygtningene under hensyntagen til deres baggrund og kultur.
 • En meget fleksibel løsning, idet enhederne kan flyttes og skaleres op og ned i forhold til aktuelt behov.
 • En betydelig billigere løsning, der ikke indebærer udgifter til ombygning samt en række uforudsigelige omkostninger på sigt, herunder ikke mindst reetablering ved fraflytning m.v.