Kristendemokrater opretter ny forening

Da der ikke tidligere har været en afdeling af Kristendemokraterne i hele området, men kun i Køge, har man nu oprettet en ny partiforening, der dækker Køge, Solrød og Greve.

Afdelingen blev oprettet på en stiftende generalforsamling i Greve Borgerhus onsdag den 17. februar.

Partiforeningens vedtægter blev godkendt med få rettelser, og der blev valgt en bestyrelse, som foruden formanden Eva Guldfred kom til at bestå af Harry Dahlgaard og Jens P. Hansen.

Baggrunden for oprettelsen er, at der er kommet nye medlemmer i området, og man ønsker at være med til at præge udviklingen i både lokalsamfundet og på landsplan. Kristendemokraterne har ikke medlemmer i folketinget i øjeblikket, men samler underskrifter for at stille op til næste valg. Og næste byrådsvalg er også inden for kort tid.

Ved sidste folketingsvalg fik Kristendemokraterne 333 stemmer i området, og det er specielt disse personer, man gerne vil have kontakt til. Men også nye vælgere.

Den nye afdeling planlægger at afholde en festlig reception i foråret for at fortælle borgerne i de tre kommuner om partiets program. Tidspunktet vil blive bekendtgjort senere, og vil blive for alle uanset politisk overbevisning.