Kommunal bygning i søgelyset

Huset, der rummer Hørve Selvbetjeningsbibliotek, Vallekildevej 8 i Hørve, er i så ringe stand, at Odsherred Kommunes plan, byg og erhvervscenter overvejer bygningens fremtid, oplyser Thomas Winther, afdelingsleder i ejendomsteamet.

- I forbindelse med omprioriteringsbidraget kigger vi på alle kommunens bygninger og vurderer fremtidige investeringer. I biblioteksbygningen i Hørve er førstesalen nedlagt til beboelse og ophold, fordi der har været indeklima-problemer. Det er indkapslet til førstesalen, men taget skal udskiftes indenfor en kortere årrække, og energiforbruget i bygningen er for højt, så der skal også isoleres, siger Thomas Winther.

- Samlet set skal det vurderes, om bygningen skal sættes i stand, om det kan betale sig på den lange bane, eller om den skal rives ned. Også selvom der er investeret i indretning af selvbetjeningsbibliotek for nyligt, siger Thomas Winther.

Kommunens undersøgelse har fået Foreningen 4534 Hørve til at flytte et planlagt gavlmaleri på biblioteket til bygningen, der rummer Hørve Bageriudsalg, Nørregade 11.

- Det ville være ærgerligt at bruge penge på et gavlmaleri, hvis biblioteksbygningen er i så dårlig stand, at den skal rives ned indenfor en overskuelig fremtid, siger Anne-Marie Donslund, der sidder i bestyrelsen i Foreningen 4534 Hørve og er tovholder på gavlmaleri-projektet.

Lokaldemokratipuljen har givet 10.000 kr. til projektet, og Hørve-byfornyelsesprojektet »Små Hurtige Succeser« bidrager med 30.000 kr. Gavlmaleriet skal udføres af elever fra 3. G billedkunst-linje på Odsherreds Gymnasium i samarbejde med Odsherred-billedkunstner Michael Isling.