Indholdet er det vigtigste

Af Lars Bacher, byrådsmedlem, K, Ligustervangen 62, 3450 Allerød

"Hvad synes du om den nye skolestruktur?" spurgte to elever fra en 7. klasse på Lillerød Skole mig forleden. Ikke overraskende svarede jeg, at det var en god og fleksibel løsning, som et flertal havde vedtaget.

Det næste spørgsmål, som dog ikke kom, kunne have været:

"Er det den bedste løsning?"

Her ville jeg have svaret: Ja - i den situation, vi står i.

Jeg har tidligere redegjort for, hvorfor Konservative bakker strukturen helhjertet op: Vi ser gode muligheder for eventuelt at samle indskoling og udskoling, køre forskellige linjefag, styrke drengenes faglighed og pigernes trivsel. Det kan gøres bedre, som seneste kvalitetsrapport på skoleområdet viser.

En fordel ved strukturen er, at den giver elastik. Jeg ønsker alt det bedste for privatskolen. Hvis den bliver en succes, vil det i en periode give lidt bedre plads på de fire midtbyskoler. Hvis ikke den får succes, skal kommunen have kapacitet til at tage imod eleverne igen.

Perfekte løsninger på dette komplekse og følelsesladede område findes ikke, men jeg er overbevist om, strukturen kan implementeres godt og i samarbejde med alle interessenter.

Nu er skolestrukturen vedtaget, og det er tid til handling. Jeg ser, at Klaus Fisker, R, ønsker samarbejde trods uenighed om strukturen. Det ser Konservative meget frem til, og vi håber, at andre partier og lister vil vise samme imødekommenhed.

Ja, høringssvarene vedrørende den nye struktur var overvejende negative, men politik er "det muliges kunst". Skolebestyrelser og forældre må også se indad. Jeg har talt med mange forældre, der gerne vil lukke en skole - bare ikke deres egen.

Nu gælder det fremtiden. Efter Konservatives mening skal vi gå efter så decentral en ledelse som muligt, og det bliver så ledelsens opgave at effektivisere.

Men den nye struktur kan og skal vi lave en stærk vision for Allerøds skolevæsen, der også er holdbar på den lange bane.