ABC har gode erfaringer med 'det fælles tredje'

Hvis arbejdet med at få nydanske borgere med i fællesskabet i et boligområde skal lykkes, handler det om at finde "det fælles tredje". Det som meget forskellige beboere kan mødes om.

Sådan lyder erfaringen i Albertslund Boligsociale Center (ABC), hvor chefkonsulent Mai Green Petersen har været med i arbejdet siden 2003.

"Børn er et godt eksempel. Alle ønsker det bedste for deres børn, så hvis man indbyder til et arrangement, der handler om børn, så interesserer det mange", siger hun og nævner fastelavnsfest som eksempel.

Et andet fælles tredje er det, der er lige uden for folks hoveddør. I Hedemarken er der gode erfaringer med at få folk til at mødes om deres opgangshaver. Og i Kanalens Kvarter er gård-fællesskaber et sted, hvor alle kan være med. Man er nødt til at tage udgangspunkt i beboernes egne interesser og ressourcer."

Men Mai Green Petersen er ikke meget for at tale om integration som noget "vi skal gøre ved andre":

"Vi er alle en del af god integration. Og medborgerne skal selv tage ejerskab på tingene."

Det er f.eks. også opskriften i Modelværkstedet i Kanalens Kvarter. Her kan generationer og kulturer mødes om håndværk. Aktive medborgere underviser hver uge elever fra Herstedlund Skole, og her kan kreative og teknisk interesserede mennesker være med, uanset hvilken baggrund de har.

"ABC deler som udgangspunkt ikke folk op i kategorier. Alle er medborgere".

En undtagelse er "Mind Your Own Business", som pt. er i gang i Blokland.

"Her har Dansk Flygtningehjælp desværre defineret, at kun unge drenge med anden etnisk baggrund kan være med. Men det er alligevel et godt eksempel på vellykket integration".

De unge skal selv stå for at skabe og drive et firma:

"Det er et projekt, der har givet dem en stor selvtillid og et helt nyt ordforåd, der åbner nye døre til fællesskabet."

Skal Mai Green Petersen nævne eksempler på værktøjer, der ikke har virket, bruger hun udtrykket "de predefinerede skrivebords-projekter, hvor borgerne ikke selv har været med i processen."

"Andre gange kan det gå en helt anden vej, end vi troede, men virke godt på en anden måde end forudset. I Netværkshuset var det hensigten at både danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund skulle mødes. Men der kom ingen danskere, og nu har kvinder med andre etniske baggrunde end dansk taget aktivt ejerskab til mødestedet. De har været igennem en demokratisk proces med foreningsdannelse. Og de udveksler erfaringer og støtter hinanden. Det er også vigtigt for integrationen."

Flygtningene er her, og mange kommuner står med en ny opgave, med at få dem integreret i samfundet. Men i Albertslund, der ikke skal tage imod flere flygtninge, har man mange års erfaring i den opgave. Helt tilbage til 1970'erne, har det været en del af dagligdagen for mange i byen. I en ny serie her i AP taler vi med nogen af dem der har erfaringer på området, og leder efter de "værktøjer" som Albertslund kan anbefale kommunerne med den nye opgave at gribe efter.