100 nye almene boliger til tilflyttere og flygtninge

Kalundborg Kommune har indtil nu godt kunnet finde boliger til de flygtningene, som den har pligt til at finde bolig til.

- Men vi står nu i samme situation som mange andre kommuner. Der er ved at være udsolgt for tomme boliger, hvor flygtningene kan bo. Det skyldes også, at vi har stor tilflytning, siger Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune.

Han er formand for Kommunernes Landsforening, som for nylig lavede en topartsaftale med regeringen, hvor der blandt andet blev afsat 640 millioner kroner i et fast tilskud til nye almene boliger. Puljen forventes at kunne udmøntes i omegnen af 10.000 små boliger.

Ifølge Martin Damm er første skridt, at medlemmerne af Kalundborg Kommunalbestyrelse skal blive enig om, hvad de ønsker af almene boliger. Derefter skal kommunen i dialog med boligselskaberne.

- Vi kan lige så godt få lavet det forberedende arbejde nu, så vi hurtigt kan komme i gang, når aftalen bliver omsat på Christiansborg. For det haster med at komme i gang med byggeriet, siger Martin Damm.

Alt efter hvor store de almene boliger bliver, anslår borgmesteren, at der skal bygges fra 75 til 100 almene boliger i Kalundborg.

- Vi vil lave et miks af boliger, så vi undgår at lave en blok med 100 små boliger udelukkende med flygtninge, siger han.

Det bliver ikke kun Kalundborg by, der skal bygges i, mens også andre byer i kommunen.