Bliver der manipuleret med effekterne af Ellipsebyggeriet i Frederikssund?

Poul Erik Skov Christensen, Fyrrebakken 7, 3600 Frederikssund.

De tegninger, der i dag er tilgængelige for offentligheden omkring højhus byggeriet i Frederikssund, indeholder i bedste fald en "tanke-torsk", i værste fald et forsøg på manipulation.

På tegnings materialet er vist en skygge, som det ønskede højhus kommer til at kaste.

Skyggen fra bygningen er markeret alene på grundens parkerings areal. Meget behændig.

Men, jeg tvivler meget på det vil være virkeligheden.

En massiv bygning på 50 meter i højden og et tværmål på 22 x 25 meter, vil komme til at kaste skygger i en helt anden dimension end det viste. Men det er måske fordi skyggerne ikke kan være på den plantegning der er vist?

Jeg finder det endog meget betænkelig, at dette fejlbehæftede materiale fremgår af bilag til kommunens næste møde i økonomiudvalget.

At man så i materialet lægger op til, at lave indkørsel til Ellipsen fra Strandvejen, dokumenterer sort på hvidt, at man ikke har tilstrækkelig viden om de trafikale forhold på stedet. Det vil - især i myldertiden, morgen og aften - skabe kaos, tæt på et til tider meget trafikeret sted. Der er vel ikke nogen grund til at skabe en udvikling der givet vis vil medfører flere ulykker.