Klaus Fisker valgt til udvalgsformand

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets første møde i 2016 valgte udvalget ny formand. Den nye formand er det nybagte radikale byrådsmedlem, Klaus Fisker.

Klaus Fisker har overtaget formandsposten i udvalget efter Nikolaj Bührmann, SF, der fortsætter som næstformand. Formandsskiftet blev aftalt ved konstitueringen.

Ved Allerød Byråds møde 17. december 2015 fik Klaus Fisker plads i byrådet i stedet for partifællen Henrik Jansson.

Klaus Fisker er 63 år og er gået på efterløn. Han er født og opvokset i Birkerød og er uddannet økonom (cand. oecon.) fra Aarhus Universitet.

Han ser som formand frem til at facilitere et godt samarbejde i udvalget og mellem Allerød Kommune og virksomhederne i byen. Også i forhold til de flygtninge kommunen har modtaget og skal modtage.

"Allerød Kommune må berede sig på at løfte opgaven med at indføre de nye danskere i lokalsamfundet. Det gør vi bedst ved at indgå i dialog og samarbejde med mellemstore og større virksomheder i kommunen," siger Klaus Fisker og fortsætter:

"Det er ikke nødvendigvis sådan, at virksomheder i første omgang skal udbyde job til vores nye borgere. Men det er vigtigt, at virksomhederne i deres strategiske planlægning medtænker den fremtidige udfordring, der eventuelt måtte komme. Udfordringen er et nationalpolitisk anliggende, som i høj grad bliver ført over på kommunerne. Derfor gør vi klogt i at være på forkant og aktivt arbejde for at etablere dialogfora med erhvervslivet."