Landzonetilladelse til golfklub

Kalundborg Kommune har givet Sejerø Golfklub landzonetilladelse til oprettelse af en ny golfbane.

- Det er rigtig vigtigt for os. Nu er det eneste, der mangler, at vi får dispensation.

fra strandbeskyttelseslinjen, siger Jens Thomassen fra Sejerø Golfklub, der håber at den nye bane kan være klar til brug til maj.

I forbindelse med kommunens behandling af golfklubbens ansøgning om landzonetilladelse, kom der dog en indsigelse fra en nabo til den planlagte golfbane.

- Vi er modstandere af, at der etableres en golfbane omkring fortidsmindet på Sejerøvej 28. Placeringen af en golfbane på en høj ud til havet vil på alle måder virker skæmmende set fra landsiden og fra vandsiden, og vi ønsker ikke at få en golfbane til nabo, lyder det blandt andet i indsigelsen.

Til gengæld fik golfklubben opbakning af den lokale grundejerforening, Grundejerforeningen Svaleklint, fra Sejerø Beboerforening, Ø-udvalget og fra Dansk Golfunion.

Afgørelsen fra Kalundborg Kommune kan i de næste fire uger ankes til Natur- og Miljøklagenævnet.