Vil ændre adgang til 'Stationscenter'

Her på faldrebet til forhøringens udløb er der kun indkommet syv høringssvar til planerne for Rødovre Stationscenter.

”Det skyldes, at det kun er en forhøring, og derfor meget ukonkret. Når der først kommer tegninger og højder på planerne, kan det godt give lidt flere reaktioner,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen (F).

I hans Verden ville det værste være, hvis ejerne af grunden bygger et nyt center, men det er der ikke stor chance for.

”De er meget ivrige efter at komme i gang, og har spurgt om, der er noget de kan hjælpe med, men nu skal vi lige se de indkomne høringssvar igennem først,” understreger Svend Erik Pedersen.

På borgmesterkontoret er meldingen den samme.

”Vi har haft det oppe i direktionen, men ikke nærlæst høringssvarene endnu. Dem, som gerne vil i gang, har forståelse for, at vi skal gøre tingene ordentligt, men de glæder sig til at komme i gang,” forklarer borgmester Erik Nielsen (S).

Lav vejene om

En af de interessegrupper, der har reageret under forhøringen omkring stationscenteret, er Danmarks Naturfredningsforening.

”Vi synes, man skal gøre op med den nuværende vejføring og gøre det nemmere, især for cyklister, at komme til og fra Rødovre Station, når man alligevel er i gang i området, og så håber vi selvfølgelig på, at alting opføres med levende hegn og gode lysforhold, så der igen kan blive trygt i området,” fortæller formand for lokalafdelingen, Jann Larsen.

”I forbindelse med sanering af trafikforholdene i området skal Naturfredningsforeningen foreslå, at der etableres underjordisk parkering under stationscenteret, således at et lokalt torv med mulighed for ophold og udendørs aktiviteter, herunder servering, friholdes for parkerede biler. Mulighed for langtidsparkering ved stationen vil endvidere kunne medvirke til at fremme brugen af den kollektive trafik,” foreslår Jann Larsen.