Motivation og mentalt overskud skaber livsstilsændringer

Gitte Hemmingsen (DF) kommenterer i noget grove vendinger min udtalelse ift. kommunes nye Sundhedspolitik. En sundhedspolitik der er blevet til i et flot samarbejde med borgere, foreninger, patientforeninger, private virksomheder, interesseorganisationer, læger, politikere og ansatte ved Halsnæs kommune og som efterfølgende er godkendt af et enigt byråd.

Gitte´s kommentar i læserbrevet går på, at hun mener det KAN opfattes nedladende når jeg udtaler: "Forudsætningen for at ændre på kost, motion og rygevaner er, at man er i psykisk balance med sig selv." 

 Men jeg kan garantere for, at dette på INGEN måde er hensigten.

Jeg kunne også have formuleret budskabet således: At ændre på kost, motion og rygevaner kræver både motivation og mentalt overskud, for at lykkedes med at sætte handlinger bag ønsket om en en livsstilsændring - og det uanset, om ønsket er at tabe sig, bevæge sig mere eller at stoppe med at ryge eller at drikke.

 Derfor er det også vigtigt, at de støttende tiltag kommunen igangsætter i samarbejde eller partnerskaber med interessenter på sundhedsområdet, har fokus på det hele menneske - både fysisk og mentalt. En melding der falder helt i tråd med de erfaringer og anbefalinger, borgerne selv bød ind med på borgermødet.

Er man stresset og føler sig udbrændt, er det svært at tabe sig i vægt eller lægge cigaretterne på hylden. Er man bekymret ift. bolig, job, eller parforhold er det også rigtig svært at finde det mentale overskud, der skal til for at sætte gang i processen og det på trods af, at man kan føle sig meget motiveret. 

Hvilke træningsmetoder og hvilke maskiner der gøres brug af, er ikke beslutninger vi politikere træffer og derfor indgår det heller ikke i en overordnet sundhedspolitik. Sådanne beslutninger tages af kompetente mennesker ude i de forskellige tilbud - uanset om disse er kommunale, frivillige, eller private.