Hundested får ansigtsløft inden krydstogt-anløb

Nye blomsterpæle og blomsterkasser, beplantning af jolle, opsætning af flagstænger og leje af toiletvogne. Sommerens tre planlagte anløb i Hundested havn af krydstogskibe med sammenlagt 2400 passagerer ser nu ud til at udløse en kvart million kroner til byforskønnelse.

I hvert fald er det indstillingen til dagens møde i Økonomiudvalget, hvor en sag om at bevilge 250.000 kroner ud af puljen »Pæn Kommune« til et løft af Hundested. Puljen var i år på 1 million kroner.

Hundested Havn har ønsket penge til etablering og udsmykning af et hegn langs »Ved Isefjorden« til afskærmning mod industriområdet. Desuden er der ønsker om blomsterpæle i Nørregade, blomsterkasser i form af sortmalede hyttefade placeret centralt i Nørregade og på havnen, beplantning af jolle, der opstilles på Gubbentorvet, flagstænger til placering i byen, toiletvogne med vask i forbindelse med cruisebesøgene, henvisningsskilte, oprydning og fejning samt forskønnelse af »Strandtorvet«.

Af mødedagsordenen fremgår det dog, at administrationen ikke mener, det er en god idé at støtte etablering af et hegn på privat ikke offentligt areal.

De øvrige ønsker foreslås støttet med et samlet beløb på 250.000 kr. Beløbet foreslås tildelt ved, at Hundested Havn får konkrete beløb til disse tiltag finansieret, i takt med at de bliver udført, idet havnen selv står for at få de forskellige tiltag sat i værk.

Da sagen var for i udvalget for teknik og miljø stemte Lisbet Møller (Ø) som den eneste imod, fordi Enhedslisten ikke finder det rimeligt, at kommunens borgere skal afholde udgifter, der forbindes med havnens cruise-eventyr.

Til gavn for alle

Christian Warrer, formand for Hundested Erhverv, mener dog ikke, at pengene kun kommer krydstogtturisterne til gavn.

- Blomsterkasserne er en del af et større projekt med at få by og havn til at hænge sammen. Og de bliver stående i mindst fem år. At der kommer tre krydstogtskibe er kun den udløsende faktor. Forskønnelsen bliver jo til gavn og glæde for alle, som færdes i byen, siger han.

Christian Warrer mener, at både turisterne fra skibe og dem der kommer fra landsiden, skal have en god oplevelse, så de kommer igen.

- Halvdelen af turisterne fra skibene vil nok sætte sig i en bus og køre på udflugt. Men hvis hver fjerde gerne vil se på Hundested, skal vi give dem en god oplevelse, siger han.

Hundested Erhverv vil derfor sørge for at der ved de tre anløb sættes en gratis shuttlebus ind, som sætter kurs fra kajen og op mod Knud Rasmussens hus, fyret og Kikhavn. De søger i den forbindelse lokale guider.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.