Legeplads skal forbinde by og kloster

Midt mellem engene med udsigt til Esrum Kloster på den ene side og boldbanerne i Esrum på den anden side, kan en ny middelalder-naturlegeplads snart skyde op og være klar til brug denne sommer. Dermed kan en tre år gammel idé udtænkt af byens borgere og klosteret føres ud i livet. Udfordringen har været at finde den rette placering til legepladsen, da der er mange fredninger i området omkring klosteret. Men med dette forslag burde intet længere være til hinder for, at legepladsen blive en realitet, vurderer Katrine de Waal, biolog og naturvejleder på Esrum Kloster. Hun har taget avisen med på gåtur i frostvejret hen til området øst for klosteret, hvor legepladsen skal opføres, så snart en landzonetilladelse og byggetilladelse er i hus.

- Med den her placering får man en stemning af, at klosteret er knyttet til byen, og legepladsen bliver samtidig en naturlig del af klosterområdet, fortæller Katrine de Waal.

Middelalder-legepladsen er udtænkt i samarbejde mellem Esrum Kloster, Esrum Borgerforening og Gribskov Kommune. Legepladsen kommer desuden til at ligge i sammenhæng med en crossfit-bane, som borgerforeningen og Esrum Idrætsforening har fået penge til.

- Så det er tænkt sammen og bliver ét stort anlæg. Så når børnene er på naturlegeplads, kan mor og far få glæde af crossfit-delen, fortæller Katrine de Waal.

Tilbage til middelalderen

Firmaet Leg og Landskab har vundet udbud på byggeopgaven og er klar med en skitse for legepladsen, der som navnet antyder ikke bliver en helt almindelig naturlegeplads. Meningen er, at legepladsen skal sende de besøgende en tur tilbage til middelalderen.

- Legepladsen skal formidle kernefortællingen om middelalderen. Alt det, der ikke lige handler om klosteret. Hvad middelalderen var uden for klosteret. Så det bliver en formidlingsplatform for os. Temaet er middelalderens landsby, hvor der både bliver bygget en stormandsgård - et lille hus på en forhøjning, med noget, der minder om en voldgrav rundt om, som man kan indtage. Og så bliver der en fed svævebane ud fra huset, forklarer Katrine de Waal.

Halvdelen af pladsen kommer til at ligge åbent, hvor der i dag er boldbane, mens den anden halvdel vil ligge mellem træer og natur.

Der vil være åbent døgnet rundt, hele året. På den måde håber klosteret at tiltrække gæster fra hele Nordsjælland og København

- Mange nyder området og går ture herude, så for børnefamilier kommer det til at opfylde et behov. Man kan parkere ved Møllegården og så gå langs naturstien til via engen med udsigt til klosteret, som man på den måde får set fra andre vinkler, videre hen til legepladsen, og så kan man købe frokost på klosteret og få adgang til toilettet, siger Katrine de Waal.

Tidligere har det været på tale at placere legepladsen ved parkeringspladsen, men der er for mange fredninger til, at det kan lade sig gøre. På mandag skal Plan-og Miljøudvalget tage til efterretning, at administrationen kan arbejde videre med naturlegepladsen, hvor næste skridt er en landzonetilladelse.

Legepladsen koster en million kroner at etablere og er blandt andet støttet med lidt mere end en halv million fra Gribskov Kommunes investeringspulje, ligesom fonden »Lokale grønne partnerskaber« også har støttet. Friluftsrådet støtter undervisningsdelen. Udviklingsfasen har klosteret selv finansieret.