Formand: Kulturen skal også bidrage

Helle Katrine Møller, formand for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget, Furesø Kommune:

Jeg kan godt forstå, at de foreninger, som bliver ramt af forslaget om at betale gebyr på entre-arrangementer, er utilfredse.

Men: Lad mig kort redegøre for, hvorfor sådan et forslag overhovedet vedtages.

1. Besparelsen på 300.000 kroner skal ses i sammenhæng med de øvrige kommunale besparelser, som bliver gennemført pga stigende udgifter til blandt andre handicappede, syge og flygtninge. For eksempel fire millioner kroner på børne- og skoleområdet og fire millioner kroner på det sociale område.

Det er i den kontekst, gebyret kommer ind i billedet. Jeg vil ikke sende alle spareregninger videre til for eksempel skolebørn, gamle og syge. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFI) skal også bidrage. Jeg synes derfor, at forslaget er rimeligt, set i den kontekst.

2. Alle i Furesø Kommune betaler til foreningslivet. Det gør vi via de anlæg, bygninger og vedligeholdelsesfolk, som foreningerne bruger. Nu siger vi så, at der skal betales for det brug. Ikke et beløb i nærheden af den faktiske pris. Heller ikke for alle typer af arrangementer. Kun for den type arrangementer, som foreningerne opkræver entre for at gennemføre. 1000 kroner for at låne lokalet, og fem procent af entreéindtægten.

Det vil sige, at dem, der rent faktisk benytter sig af foreningens tilbud, skal betale lidt mere. Også i den kontekst synes jeg forslaget er rimeligt, når nu der skal findes besparelser.

I avis-debatten har der været to hovedanker.

Den ene er, at byrådet tror, at der tjenes styrtende med penge i de kulturelle foreninger, og at vi har svært ved at tåle den urimelige rigdom, hvorfor vi indfører gebyr. Det er en fejlopfattelse. Det nye gebyr er indført, fordi kommunen mangler penge. Ikke fordi byrådet tror, at foreningerne har for mange. Så tosset er det ganske enkelt ikke.

Den anden hovedanke er, at foreningerne ikke længere kan drives med det nye gebyr. Men mon ikke man kan finde andre indtægtskilder end entrébetaling? Og mon ikke folk gerne vil betale fem procent mere for billetten til en stærk oplevelse? Det tror jeg.

Forslaget er udtænkt af FOU - foreningernes udvalg under KFI. Et andet (og efter min mening bedre) forslag om, at alle foreninger skulle betale et lille gebyr (13 kroner) for at booke et lokale, kunne ikke finde flertal. Forslaget havde ellers to styrker: Det ville hjælpe dem, der booker et lokale uden dog at bruge det, til at huske at afmelde det, så andre kan komme til. Og forslaget ville ramme alle foreninger. Det vedtagne forslag rammer kun få foreninger, og det kan jo godt undre lidt, at der er mest opbakning til det. Men KFI har lyttet og lader det nye system køre i et år, og så ser vi, om det skal fortsætte.

Man kan i øvrigt ikke klandre FOU for at give konstruktive forslag til, hvordan en besparelse vedtaget af andre, nemlig byrådet, kan føres ud i livet. FOU har en svær opgave som KFI-partner, så respekt til FOU herfra. Og tak for alle gode indspark fra foreningerne i denne sag.