Minister-roser til Egedal Kommune

Det var med stolthed i stemmen, at centerchef for Sundhed og Omsorg, Erik Petersen, i følgeskab med bland andre borgmester Willy Eliasen (V) mandag eftermiddag viste Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) rundt i Egedals Sundhedscenter.

Egedals kombineret rådhus og sundhedscenter er det første af sin slags i landet og Erik Petersen kunne således føre ministeren direkte fra rådhusets store åbne aula ind sundhedscentret til et kig på bl.a. træningssalene, hvor det blev fortalt, at kommune har op i mod 50 genoptræningsforløb for børn om året.

"Der er gang i den fra syv morgen til sent om aftenen," lød det fra Erik Petersen i det store lokale med de mange træningsmaskiner, og det fik Sophie Løhde til med et glimt i øjet at vende sig mod borgmesteren og spørge:

"Bruger du det også Willy?"

Efter den videre tur rundt til både træningskøkkenet, undersøgelsesrum, døgnpladserne og hjemmeplejens vagthold var det en smilende minister, der gjorde status på rundvisningen:

"Det er fantastisk så mange tilbud, man har fået samlet under et tag her, hvor man må sige, at Egedal i den grad har været fremadskuende og fremadsynet, da man lavede planerne om at etablere et sundhedscenter. Og med den kommende indvielse af boligerne ved siden af, så er det et godt billede på, hvordan man virkelig har fået bundet hele sundheds- og ældreområdet sammen og derved også kan få nogle af de synergier, som der er behov for, i forhold til at skabe en større kvalitet på det her område til gavn for ikke mindst de ældre borgere," lød det fra ministeren, som fortsatte:

"Vi også haft lejlighed til at drøfte demensområdet, hvor jeg har fuld gang i en ny national demenshandleplan, hvor jeg er rundt i hele landet og samle erfaringer med henblik på, at vi kan styrke indsatsen overfor mennesker med demens. Og ikke mindst også deres pårørende, hvor mange virkelig efterspørger en større grad af støtte og aflastning, fordi det er ekstremt hårdt at være pårørende til et menneske med demens, så det har også været interessant at høre, hvad det er for nogle overvejelser, man gør sig her i Egedal Kommune i forhold til, hvordan fremtidens demensboliger skal se ud, og hvordan man planlægger at indrette sig."

Og også på demensområdet ser ministeren gerne, at Egedal tager teten.

"Det er et område, der fylder rigtig meget, og hvor jeg også forventer, at Egedal Kommune kan være nogle af dem, der kan være med til at gå foran på hele sundhedsområdet, og der har man i hvert fald et godt afsæt her med sundhedscentret i forhold til at være en af de kommuner, som virkelig gør en stor indsats," lød det fra Sophie Løhde