Debat om højhus er velkommen

John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund:

Forslaget fra ejeren af Bi-Lidt grunden om et højhusbyggeri vækker opsigt og debat. På byrådsmødet den 27. januar skal byrådet beslutte, om kommunen skal gå videre med planarbejdet på baggrund af forslaget til lejlighedsbyggeriet i 15 etager.

Et snævert flertal i Teknisk Udvalg stemte i december for at sætte planprocessen for projektet i gang. Jeg hilser det velkomment, at det er byrådet, der skal beslutte om processen skal i sættes i gang.

Der er tale om et markant byggeri, og efter min vurdering også et spændende og ambitiøst byggeri, som vil kunne løfte kommunen yderligere. Da der samtidig er tale om et markant højhusbyggeri tæt på fjorden, kommer det ikke bag på mig, at der er mange forskellige holdninger til sagen. Uanset hvilket emne eller hvilken sag, der er tale om, hilser jeg som borgmester en engageret debat velkommen. Også i denne sag.

Jeg blev ærgerlig, da jeg læste de to læserbreve om højhusbyggeriet i Frederiksborg Amts Avis den 8. januar. Ud fra et enkeltstående udsagn i et interview med mig tidligere på ugen om emnet udleder skribenterne, at jeg har den holdning, at der ikke er plads til de kritiske røster. Naturligvis er der det.

Debatter er demokratiske måder til at gøre opmærksom på sine holdninger på over for politikere og andre. Herunder er underskriftsindsamlinger, som den de nærmeste naboer til Bi-Lidt grunden har igangsat, selvfølgelig også en forhåndenværende kanal til at samle opbakning til de synspunkter, som man har.