Ændring af vandsektorloven

I øjeblikket drøfter Folketinget ændringer i loven om vandforsyning m.v. Det sker stort set uden omtale i dagspressen. Det er faktisk mærkeligt, for vandlovgivningen har virkelig stor betydning for borgerne - også i Gentofte.

Vand- og spildevandsforsyningen skal nu drives effektivt med gennemsigtighed for forbrugerne og lavest mulige priser. Driften skal samtidig understøtte innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Det skal endvidere sikres en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima og naturen.

I Gentofte har vi endnu til gode at opleve realiseringen af de smukke målsætninger, men vi får lov at betale regningen!

I 2015 udgjorde prisen for det leverede og afledte vand i Gentofte og Gladsaxe faktisk kun 28.51 kr. pr. m3! Hurra - et fald i forhold til 2014! Ak! Fornøjelsen var kort. I 2016 er prisen igen steget til 39.07 kr.

Når læseren ikke kan genkende disse priser, er det fordi der er himmelvid forskel på vandprisen og det som borgerne i Gentofte skal betale.

Ledningsført vand er af uransagelige grunde pålagt en statsafgift på 6,25 kr. pr. m3. Vand er desuden pålagt den sædvanlige moms på 25 pct., der endog beregnes af statsafgiften. Ejendomsejerne i Gentofte kommune ender derfor med at betale 56.65 kr. pr. m3 vand.

For en parcelhusejer med et meget moderat forbrug på 120 m3 årligt, er det en samlet udgift på 6.798 kr. Det bemærkes, at vandprisen varierer meget - der er kommuner, hvor vandet er billigere, men der er også mange kommuner, hvor udgiften er væsentlig højere.

Statsafgiften på ledningsført vand indbringer godt 1.700 mio. kr. Momsprovenuet på vand udgør omkring 2.500 mio. kr., og i 2016 vil staten dermed tjene over 4,2 mia. kr. på danskernes vandforbrug!

Hvorfor skal staten tjene på borgernes vandforbrug? Og det er at føje spot til skade at tvinge borgerne til at betale moms af en statsafgift!