Nej til Slagelse Bypark i syv etager

Boliger i op til syv etagers højde er lige rigeligt.

Det mener politikerne i Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget, der forleden behandlede den lokalplan, som skal skabe planmæssigt grundlag for at opføre op mod 300 boliger på den gamle slagterigrund ved Nordre Ringgade.

Det skriver Sjællandske.

Lokalplanen omfatter også den gamle gasværksgrund ved Kvægtorvsvej, hvor man efter planen vil bibeholde de nuværende parkeringspladser, så beboerne i de nye boliger kan parkere her. Gasværksgrunden ejes af Slagelse Kommune.

- Sagen sendes tilbage til administrationen med ønske om, at bygningerne højst opføres i fire-fem etager, og at der tages hensyn til boliger på Nordre Stationsvej, lyder beslutningen fra politikerne.

Udvalgsformand Villum Christensen (LA) siger, at han sådan set ikke havde noget imod, at enkelte at boligblokkene kom op i syv etagers højde.

- Men når vi traf den afgørelse, vi gjorde, så var det for at opnå enighed i udvalget. Administrationen må nu arbejde videre med sagen sammen med bygherren, der vil blive bedt om at komme med et forslag til et projekt, hvor man altså højst må bygge fire-fem etager. Vi må så se, hvad han siger til det. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det kan blive et spørgsmål om økonomi, da fortjenesten i sådan et projekt jo ofte ligger i at kunne bygge højt, siger Villum Christensen.

Læs mere i Sjællandske torsdag