T Hansen, Jysk og Jem og Fix er på vej til Ølstykke

For knapt to år siden strandede planerne om et nyt retail-center ved Maler S Lager ud til Frederikssundsvej i Ølstykke.

Dengang gik virksomheden bag projektet konkurs, netop som alle dispensationer var gået i orden, og der var klar til at bygge.

Men du er det altså lykkedes at finde en ny investor i form af BBByg A/S, som har lyst til at kaste sig over retail-centret på Valdemarsvej. Og det står også klart, hvilke tre butikker, der ønsker at flytte ind i det kommende center - Jysk, T Hansen og Jem og Fix.

"Mor går i Jysk, far går i T Hansen og så mødes de i Jem og Fix. Det er jo konceptet. Jeg glæder mig meget over, at vi får gang i projektet, og også at der er fundet en løsning, hvor Maler S Lager er draget ind planerne," siger formand for Planudvalget i Egedal Kommune, Ib Sørensen (A).

De fire butikker kommer til at dele parkeringsplads, og der vil derfor være en naturlig sammenhæng mellem butikkerne.

Planen om erhverv på området mellem Ring Syd og Frederikssundsvej går helt tilbage til Ølstykke Kommune, og det er da også en glad udvalgsformand, der nu langt om længe kan se frem til at projektet bliver en realitet.

"Det er rigtig godt for området, og det falder jo helt ind i planlægning af, at Egedal By kommer, og der er Føtex på den anden side," siger Ib Sørensen. Hvad er tidshorisonten på projektet?

"Jeg vil tro, at lige så snart høringsperioden er slut, så er de klar til at bygge. Der er ikke mere sagsbehandling i det ud over en byggesagsbehandling, for der er lavet lokalplan for det, og der er også lavet dispensationer, som er prøvet af i Miljø og Naturklagenævnet, så jeg ser ikke, at der er nogle hindringer," siger Ib Sørensen og fortæller med et smil:

"Jeg er ikke en af dem, der ligger i kø ude foran butikkerne flere dage i forvejen, men jeg er der som en af de første i kø til åbningstilbudene."

Projektet har tidligere mødt modstand fra både en grundejerforening og Bækkegårdsskolens skolebestyrelse, som blandt andet har ønsket en omlægning af trafikken, og det er der blevet lyttet til.

Der bliver derfor af hensyn til trafiksikkerheden stillet krav om, at fodgængerovergangen på Ring Syd skal flyttes, så der skabes en sikker overgang fra stisystemet ved Regnervej til skolen via Bækkegården og stisystemet omkring skolen.

Udgifterne til etableringen af den nye fodgængerovergang skal afholdes af bygherren.