Stadiondrømme kan føre til parkeringsproblemer

randis

Når de store kampe bliver spillet på Brøndby Stadion er det fyldt godt op med mennesker.

Fyldt op er der imidlertid også udenfor. For så mange mennesker skal naturligvis transporters til og fra kampene. Og selvom de fleste af dem, der tager bilen til fodbold, parkerer, hvor de må, kan de nærmeste naboer til stadion godt mærke, at parkeringsforholdene ikke er optimale.

Folkebladet har været i kontakt med flere beboere i området, og selvom der er opbakning til fodboldklubben og forståelse for, at visse kampe kan medføre særlige omstændigheder, så fortæller flere naboer om, at biler bliver parkeret på de tilstødende veje, så det spærrer for den almindelige trafik.

Og naboerne kan godt begynde at indstille sig på, at de fremover oftere skal tænke i alternativer, når parkeringen fra tilskuere på stadion giver dem problemer.

Læs mere på side 6...

For Brøndby IF A/S har nemlig henvendt sig til Brøndby Kommune med ønsket om at få lov til at udnytte stadion til afvikle flere aktiviteter, for eksempel koncerter, fester og kulturelle aktiviteter.

Selvom den endelige beslutning ikke er truffet endnu, så tyder meget på, at kommunen vil forholde sig positivt til henvendelsen.

Vil føre til problemer

Vagn Kjær-Hansen (SF) er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby. Han er positiv over for henvendelsen fra Brøndby IF A/S:

- Jeg er generelt set positiv overfor mere aktivitet på og omkring stadion. Jo mere der sker, jo flere jobs til vores borgere og jo flere skatteindtægter til kommunen. Begge dele har vi brug for i fremtiden.

Men samtidig er Vagn Kjær-Hansen (SF) også godt klar over, at øget aktivitet på stadion kan føre problemer med sig:

- Som jeg ser det, har vi et tricky problem med parkeringen ved stadion. De store parkeringspladser ved stadion bliver sjældent fyldt, selv om der er mange tilskuere. En stor del af bilisterne er simpelthen så uvillige til at holde i kø, når de skal hjem, at de foretrækker at parkere alle mulige steder længere væk og gå det sidste stykke.

Vagn Kjær-Hansen kender godt til problemerne for naboerne:

- Almindelig lovlig parkering på andre veje vil vi aldrig kunne forhindre. Det, som jeg hører, beboerne klage over, er at en del desværre parkerer helt uhæmmet foran indkørsler eller andre steder, hvor de blokerer for trafikken

Ikke nødvendigvis ens

Der kan dog være forskel på koncertgængere og fodboldstilskuere, mener Vagn Kjær-Hansen (SF):

- Jeg er ikke ukritisk overfor store menneskemængder på stadion. Vi ved fra fodboldkampe, hvor meget ballade der kan blive, især når Brøndby møder FCK. Jeg har dog en ide om, at for eksempel tilskuere til koncerter ikke er lige så orienterede mod ballade som nogle grupper af fodboldfans. Derfor tror jeg godt, det kan lade sig gøre at udvide aktivitetsniveauet, uden at dem, som bor i nærheden, bliver generet voldsomt. Eller dem på vejen fra stationen.

Sørg for erfaring

På baggrund af disse forhold mener Vagn Kjær-Hansen (SF), også, at Brøndby IF A/S bør hente inspiration til at løse kommende problemer:

- Brøndby Stadion er ikke det eneste sted, som har problemer med mange biler, og jeg tænker, at BIF kan indhente nogle erfaringer fra andre steder. Det vil være lettere for BIF at få lov til flere aktiviteter, hvis de kan foreslå gode løsninger på parkeringsproblemerne

Burde ikke have lov

Erik Andersen er politiassistent ved Københavns Vestegns Politi, hvor han arbejder med færdselsforhold. Selvom han ikke kan udtale sig om, hvordan koncertgængere vil opføre sig, så er hans holdning ud fra erfaringerne ved store fodboldkampe klar:

- Folk, der skal til fodbold på stadion burde ikke have lov til at køre i egen bil. Det ser man mange andre steder.

Men det er ikke helt så let i Brøndby, medgiver Erik Andersen:

- Der er imidlertid ikke en mulighed, når nu stadion er placeret i Brøndby, som det er.

Kommunens opgave

Erik Andersen understreger, at parkeringskontrol, herunder udskrivelse af bøder, ikke længere er en opgave for politiet. Den overgik for nogle år siden til landets kommuner. Men Erik Andersen fortæller samtidig, at politiet i særlige tilfælde, for eksempel med kampe på Brøndby Stadion, har muligheden:

- Selvom det ikke længere er vores opgave, så kan vi godt udskrive parkeringsbøder. Det gør vi for eksempel ofte i forbindelse med de store kampe på Brøndby Stadion, hvor flere har parkeret ulovligt. I sjældne tilfælde har vi også fjernet biler.

Politiet har dog ifølge Erik Andersen kun begrænsede ressourcer til at have fokus på parkeringen under de store kampe på stadion:

- Vi prøver med de midler, vi nu engang har til rådighed. Men under de store kampe har vi mange andre opgaver, vi også skal tage os af.

Og her kan det ifølge Erik Andersen mærkes, at Brøndby Kommune ikke har det ønskede fokus på parkering:

- Det er kommunens opgave at holde kontrol med parkeringen. Men når de ikke vil, må vi jo tage over.

Der er plads

Erik Andersen mener, der er et godt samarbejde med Brøndby Kommune om parkeringsforholdene, når fodbolden ruller på stadion.

Dog undrer han sig over, at flere ikke benytter de eksisterende parkeringsforhold:

- Der er jo en stor parkeringsplads bag rådhuset. Det er lidt mærkeligt, for selvom der er fyldt alle andre steder, når Brøndby spiller mod for eksempel FCK, så er der meget få, der bruger den. Istedte parkerer flere på græsset foran rådhuset. Jeg kan ikke helt forstå, at kommunen accepterer det.

Brøndby IF A/S er ikke vendt tilbage med svar på Folkebladets spørgsmål inden deadline

Der er sat en høring i gang. Den løber indtil den 10. februar. Desuden er der aftalt et møde mellem Brøndby Kommune og de berørte naboer.

Der er planer om at udvide brugen af stadion til for eksempel at afholde koncerter. Derfor er en høringsperiode sat i gang. Foto: Brøndby Kommune