Flest mænd søger behandling for misbrug

Det er stadig et stort tabu ikke at have styr på sit alkoholforbrug, og flere både kommunale og nationale kampagner sætter i øjeblikket fokus på problemet.

De seneste tal viser, at 373 borgere var i misbrugsbehandling i 2015. Tallet dækker både for stof- og alkoholbehandling.

- Vi oplever, at flere og flere søger vejledning hos os, også selv om de ikke ender i behandlingsforløb, siger Karina Nørby, leder af Rusmiddelcentret i Faxe.

Aldersmæssigt er der en stor spredning på dem, der har været i behandling for et misbrug i Rusmiddelcentret i Faxe, men den største gruppe er mellem 30 og 49 år, og flere mænd end kvinder kommer i behandling.

- Det kan være, fordi mænd er i større risiko for at få misbrugsproblemer, eller også er det, fordi de oftere søger behandling. Der er enormt mange mørketal på dette område, så det er svært at sige helt, hvorfor de fordeler sig som de gør. Vi ved dog, at mænd, der føler sig ensomme og som er alene, er i større risiko for at komme til at bruge mere alkohol end andre.

- Og så ved vi, at det kun er 10 procent, der søger behandling, og det betyder, at der går 90 procent rundt derude uden at søge behandling, og det er dem, vi skal nå ud til. Vi vil jo gerne kunne sætte ind med tidlige behandling, inden problemerne risikerer at udvikle sig, siger Karina Nørby.

58-årige Niels Junker er én af de mænd, der har været i behandling på Rusmiddelcentret. Læs hans historie i DAGBLADET og Sjællandske lørdag.