FAKTA: Elevernes holdning til skoledagens længde

Skoledagen er for lang, efter at skolereformen trådte i kraft i 2014.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

15.682 elever svarer i undersøgelsen på spørgsmålet: Hvad synes du om skoledagens længde?

Her er svarene, som er indsamlet i foråret 2015 med elever fra 5., 7. og 9. klasse:

* Skoledagen er alt for kort: 0,80 procent.

* Skoledagen er for kort: 1,05 procent.

* Skoledagen er hverken for kort eller for lang: 22,01 procent.

* Skoledagen er lidt for lang: 42 procent.

* Skoledagen er alt for lang: 34,14 procent.

Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI,