Kom med det gamle butiksskilt

»Når kræmmeren kommer, så finder mutter pengene«.

Nogenlunde sådan kunne det have lydt på Greveegnen, når en af de omvandrende handelsmænd - kræmmeren - kom forbi med varer. For de dele af landbobefolkningen, som ikke havde mulighed for at tage ind til København, var kræmmerne vigtige, når der skulle købes nye forbrugsvarer som eksempelvis kaffe og tobak.

Med næringsloven i 1857 blev købstædernes monopol på handel ophævet, og det stod nu alle og enhver frit for at ansøge om et næringsbrev som enten høker eller købmand. Høkerne var typisk husmænd, der anvendte handlen med mad og dagligvarer som et supplement til husholdningen. Imens købmændene ofte var uddannet i købstæderne, og drev deres butikker professionelt, de havde detailhandlen som deres eneste erhverv. Rundt omkring på landet dukkede høkere og købmænd op i alle afskygninger. Med tiden har Greve-egnens indkøbsmuligheder forandret sig fra små høkere til store supermarkeder og hypermarkeder som Bilka.

Selv om Greve Museum har en stor samling af genstande i både de eksisterende udstillinger samt i museets magasin, så er der alligevel en del ting, som stadig mangler til den kommende udstilling. Derfor har museet har brug for hjælp til at fremskaffe både ting og fortællinger til udstillingen. Det er især genstande og historier om områdets købmænd, tempobutikker, supermarkeder, som er i høj kurs.

Greve Museum holder søndag den 24. januar fra kl. 13 indsamlingsdag til den kommende særudstilling om detailhandlens udvikling i Greve Kommune.

»Tag det med som museet må få eller låne og få en snak med museets ansatte for at blive klogere på, om netop dine ting eller historier skal med på den kommende udstilling,« lyder opfordringen fra museet.

Arrangementet foregår på Greve Museum, Bækgårdsvej 9 i Greve.