Hovedgaden får et ansigtsløft

Borgere, erhvervsdrivende og foreninger har længe sukket over, hvordan Farum Hovedgade tager sig ud. Fra Williams Plads til Lillevangsvej fremstår gaden nedslidt og utryg for cyklister og gående, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Furesø Kommune har i budget 2015-2017 afsat 10 millioner kroner til at renovere hovedgaden, og fra Vejdirektoratet er der ydet tilskud på i alt tre millioner kroner fordelt i perioden 2015-2017 til forbedringer for cyklister.

I en helhedsplan for Farum Hovedgade foreslås det blandt andet, at hastigheden skal ned på 40 kilometer i timen - og endnu lavere på den smalleste strækning mellem Farum Gydevej og Kålundsvej. De bløde trafikanter skal prioriteres, og der skal være kantsten mellem kørebane og cykelsti. Lastbiler uden ærinde skal forbydes adgang på den smalle strækning, og der skal opføres velplacerede fodgængerovergange, som skal hæves til fortovsniveau. Endvidere skal der etableres cykelparkering, cykelstationer og mødesteder med bænke, der indbyder til at slå sig ned.

Af helhedsplanen fremgår det, at nogle af disse - og andre forslag - skal realiseres i 2016-2017. Udgifterne er anslået til cirka 11,5 millioner kroner.

Der er ligeledes forslag om, at anlægge stier, bænke og elementer til leg og ophold i Krogvadparken og Skulpturparken, samt at gøre arealet ved Majtræet til en lille park. Der er også forslag om at skabe sammenhæng mellem den nedre og den øvre del af Akacietorvet samt at omlægge Williams Plads. Disse forslag er dog ikke indeholdt i overslaget på de 11,5 millioner kroner.

Et andet forslag, der heller ikke er medregnet, er at hovedgaden ved Akacietorvet bliver hævet i fortovsniveau og får særskilt belægning, blandt andet under henvisning til det by- og caféliv, der allerede er omkring pladsen.

Renoveringen af Farum Hovedgade skal ses i sammenhæng med, at cykelstierne i samme omgang skal videreføres i begge retninger langs hele Lillevangsvej. Denne renovering er anslået til at koste cirka 5,5 millioner kroner.

Furesø Erhvervsforening har peget på, at en forbedret belysning er en vigtig del af vejprojektet, og desuden skal nogle parkeringspladser være mere synlige.

Der er ikke helt enighed om, hvorvidt hastigheden bør sættes ned til 20 kilometer i timen mellem Hestetangsvej og Gammelgårdsvej.

Forvaltningen har anbefalet, at der holdes borgermøde i februar 2016.