Nivå Skole reddes af reserver

Der er udsigt til flere elever i klasserne på to klassetrin på Nivå Skole. Sammenlægningen sker, fordi skolen de seneste to skoleår har sagt farvel til så mange elever, at det er gået hårdt ud over økonomien.

I dette og sidste skoleår har Nivå Skole - når udmeldte og tilmeldte elever sammenholdes - sagt farvel til 114 elever. Det er gået så stærkt, at skolen ikke har kunnet nå at omstrukturere og nedjustere udgifterne, så de matcher indtægterne, der er afhængige af, hvor mange der går på skolen.

Elevfaldet har efterladt et hul i budgetåret for 2016 på 3,7 millioner kroner. Heraf foreventes det, at en sammenlægning af klasser på to klassetrin kan indbringe 0,9 millioner kroner.

"Skolen inviterer alle forældre til et møde på tirsdag (den 26. januar, red.), hvor vi vil fortælle nærmere om, hvilke klasser, der skal lægges sammen og så videre. Jeg mener, det er vigtigt, at forældrene orienteres først, før jeg udtaler mig nærmere om, hvad der skal ske," siger skoleleder Lars Nyborg, der trådte til som skolens nye leder i marts 2015.

Står det til Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget, skal resten af hullet dækkes dels af driftsreserven og dels af en sum, man uventet har tilovers på politikområdet 'Børn'.

"Der var fuld opbakning til beslutningen i Økonomiudvalget, og derfor kan jeg ikke se, hvordan der skulle kunne komme flertal imod det i byrådet," siger børne- og skoleudvalgsformand Hanne Berg (SF) før byrådsmødet den 26. januar.

Når Fredensborg Kommune kan føre 1,5 millioner kroner fra politikområdet Børn til Nivå Skole, skyldes det, at kommunen i år har haft færre pædagogpraktikanter end forventet.

"Alle kommuner har en forpligtelse til at optage pædagogpraktikanter, men der er færre, der har søgt praktikophold i kommunen i år, end vi havde regnet med. Og det frigiver nogle penge," siger Hanne Berg.

Kommunen forventer, at de færre praktikanter vil give 2,5 millioner ekstra kroner på området. Heraf skal den ene million ifølge bruges til at sikre budgettet for kommunens dagtilbud og de 1,5 millioner altså til Nivå Skole.

På Nivå Skole har man opfordret forældre til udmeldte børn til at dele årsagen, fortæller skoleleder Lars Nyborg.

"Det er ikke alle, der svarer, men fremover vil jeg personligt sørge for at ringe til forældre, der melder deres børn ud, for at blive klogere på årsagen," siger Lars Nyborg.

Skolen er desuden i gang med at lave fokusgruppeinterviews med forældre på skolen for at finde ud af, hvad man kan forbedre.

"Skolen leverer faktisk en god vare, hvis man ser på tallene. Vi har en okay trivsel, og selvom forældretilfredsheden ikke har været top, har den heller ikke været bekymrende," siger Lars Nyborg og slutter:

"Vi skal se indad, men også se fremad og inddrage forældrene i, hvad vi skal gøre."