Naturforeningsformand harm over prioritering

Birgitte Benzon Bang, formand Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Bevarelse og beskyttelse af Norkysten har de sidste par år været en af DN Halsnæs vigtigste udfordringer. Det er problemstillingen om, at kysten forsvinder. Derfor har ønsket om kystsikring med sandfodring fyldt i spalter og sendeflader de sidste par år.

Også Liselejeborgernes våde drømme om en havn på den smukke, bevarelsesværdige kyst har givet anledning til debat i medierne. En havn på et Natura 2000-område er utænkelig. Det ville ødelægge den unikke natur og smukke lige kyststrækning.

Vi kæmper stadig for fri adgang til kysten, for at friholde de danske kyster for bebyggelse i form af hoteller, der står tomme otte måneder om året, for overflødigt havnebyggeri og for tivolisering på de danske kyster. 300 meter er hvad vi beder om.

Regeringen er af anden mening. Den ophæver strandbeskyttelseslinjen.

Andre udfordringer er kommet på bordet. Regeringen har fremlagt love, der skal tilgodese landbruget. Nu må der gødskes uden begrænsninger, der må pløjes, sprøjtes og dyrkes op til åer og vandløb, og der må produceres flere svin.

Mange års miljøpolitik sættes over styr. Naturen sættes under pres. Vi vil have rent drikkevand. Vi vil have et rent miljø, vi vil have penicillinfri svin og en ren natur til vores børn og børnebørn.

Jeg er harm over den politiske prioritering.

Jeg har gennem de sidste 50 år kæmpet for et renere Danmark med mindre udledning af CO2, N og færre sprøjtegifte. Et mindre aftryk på klima, miljø og natur. Jeg bliver ved med at kæmpe og håber, at stadig flere vil være med.

(Forkortet af redaktionen)