Skolepenge og klassedannelse

FOLKESKOLE 28 minutter af tirsdagens byrådsmøde gik med at debattere skolernes økonomi - og klassedannelse.

Der var grundlægende enighed om en ny, og mere enkel, model til fordeling af den pose penge, som hvert år afsættes i budgettet til folkeskolerne i kommunen.

"Den økonomiske ramme er den samme, men med denne tildelingsmodel gør vi arbejdet med økonomistyring betydelig lettere. Jeg er rigtig glad for, at et bredt byråd står bag," indledte Hanne Kjær Knudsen (V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn.

Siden sagen var i skoleudvalger er det tilføjet, at der skal tages hensyn til klassekvotienterne på den enkelte skole som en ekstra parameter. Et hensyn, der vil komme skolen i Ølsted til gode.

Samtidig med den nye model for tildeling af midler, besluttede byrådet at bede forvaltningen "udarbejde et kommissorium for analyse af mulighederne for fremtidig klassedannelse".

Baggrunden er de mange klassesammenlægninger, der er sket den senere tid. Især på Frederiksværk Skole, men også på Hundested Skole.

"De hyppige klassesammenlægninger giver utryghed hos elever og forældre, og det har fået flere forældre til at vælge folkeskoloen fra til fordel for privatskole, hvilket igen giver færre børn i klasserne med fare for nye sammenlægninger" lød det fra Kirsten Lauritsen (S).

Anja Rosengreen (SF) stillede forslag om, at klassesammenlægninger ophører med at være et økonomisk styringshåndtag og fremover udelukkende sker af pædagogiske grunde:

"Der kan laves nok så mange analyser, men der skal flere penge på bordet, hvis vi skal undgå de klassesammenlægninger", sagde hun blandt andet.

Anja Rosengreen fik kun opbakning fra Enhedslisten og måtte derfor se sit forslag nedstemt med 19-2.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter enstemmigt godkendt.