Opsang med mislyde

Bent Kuszcz, Venstremand, Vinderød

Socialdemokraternes Steffen Jensen opridser i sidste uges avis nogle politiske delområder, som alle partier i årevis har værnet om.

Deri er næppe nogen uenige. Han roser dertil de frivilliges engagement, og den er dem vel undt og fortjent. Men at klandre Byrådets blå flertal for at følge den beslutning om Melbylejrens fremtid, som et enigt byråd med Socialdemokraternes stemmer havde aftalt, er urent trav. Aftalen indebar som bekendt, at lejrens fortsatte anvendelse ikke måtte involvere kommunale udgifter. Når det ikke lykkedes at vriste yderligere 4,2 mio. kr. ud af Forsvarsministeriet, og man vidste, at et flertal i Byrådet fastholdt gældende aftale, var det en gratis politisk omgang for S at love både anlægs- og driftstilskud. Melbylejrens Venner var i øvrigt også løbet fra forhåndsaftalen. Kønt var stemmefiskeriet ikke. Det er det heller ikke nu.

Jeg savner belæg for Steffen Jensens forudindtagede mistanke om, at medarbejderne i rengøringen har fået ringere arbejdsvilkår og behandles uanstændigt efter udliciteringen fra august.

Den mistænksomhed over for det private firma har Socialdemokraterne skamreddet siden sommeren 2015. Hvis ikke uanstændigheden over for det private erhvervsliv, der er vort velfærdssamfunds fødekæde, skal blive de lokale socialdemokraters varemærke, må vi bede om at få facts bragt til torvs.

Næst efter konstateringen af, at Socialdemokraterne var ualmindeligt passive i arbejdet med forberedelsen af Skolereformens udmøntning, skal det vel i sandhedens interesse slås fast, at de var med i såvel nugældende struktur som financieringen. Steffen Jensens kritik af status på skoleområdet synes derfor ude på overdrevet. Det er måske også mere et partsindlæg?

En decentral skolestruktur har vi prøvet i mange år, og den placerede hver enkelt af kommunens skoler helt nede i bunden af nederste trin i præstationsevne. Gå aldrig tilbage til den fuser, som Steffen Jensen har retning mod!

Ros for hans anerkendelse af forældrenes initiativ til Vinderød Privatskole.