Måling: Arabere mener IS og al-Qaeda forvrænger islam

Unge arabiske muslimer opfatter Islamisk Stats handlinger som en pervertering af islams lære, viser en ny meningsmåling.

En måling foretaget af Zogby Forskning blandt 5374 unge muslimske mænd og kvinder fra Mellemøsten og Nordafrika viser, at mange mener, at korruption og undertrykkende regimer har skylden for jihadist-gruppers fremvækst og udvikling.

- Mindst tre fjerdedele af de adspurgte i alle de undersøgte lande mener, at IS og al-Qaeda enten står for en komplet forvrængning af islams lære eller tager fejl med det meste, siger meningsmålingsinstituttet.

Målingerne er foretaget i oktober og november 2015 blandt personer i alderen fra 15 til 34 år i Marokko, Egypten, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Jordan og de palæstinensiske områder.

Over 90 procent i Marokko og i De Forende Arabiske Emirater kalder begge de ekstremistiske grupper for "en komplet pervertering af islam".

I Egypten var det tilsvarende tal 83 procent, mens det lå på over 60 procent i Bahrain og Jordan.

I de palæstinensiske områder og i Saudi-Arabien mener 55 procent, at de radikale grupper forvrænger islams lære.

Over 30 procent af de adspurgte i mange af de omfattede lande mener, at korrupte, undertrykkende og ikke-repræsentative regeringer er hovedårsag til, at mange unge mænd og kvinder sluttet sig til ekstremistiske grupper.

Andre peger på ekstreme præsters rolle og udbredt mangel på uddannelse.

- Mange siger, at de religiøse bidrag skal gøres mere relevante, siger James Zogby, der leder meningsmålingsinstituttet.