Byråd raser over statsligt spare-cirkus

Onsdag aften meddelte Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), at han vil boykotte regeringens spareplan. Det betyder, at landets største kommune ikke vil pege på, hvilke områder, der skal under sparekniven, når regeringen næste år opkræver det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Og noget tyder på, at Helsingør Kommune vil følge trop. I hvert fald hvis man skal tro Per Tærsbøl (K), der mandag aften under byrådsmødet rejste sig op og sagde, at byrådet skulle stille et forslag om at protestere imod spareplanen. Et forslag, som Bente Borg Donkin (SF) torsdag morgen bekendtgjorde, at hun og resten af partiet støttede fuldt op om. Også hvis det skulle føre til et boykot.

- Jeg synes, det er helt forkert. Regeringen får os til at skære ned og fyre folk, og senere kommer de så som julemænd og siger, at de samme penge skal bruges et helt andet sted, siger Per Tærsbøl og fortsætter:

- Det er ligegyldigt, hvilken regering det er, så forstår de ikke, eller vil ikke forstå, hvad der sker. Hver evig eneste dag er der borgere, der ringer til os eller tager fat i os på gaden. Dem, der bestemmer, sidder isoleret på Christiansborg, men det er os ude i landet, der får tæskene, siger han.

Et fælles problem

Forslaget er endnu ikke officielt fremsat, og Per Tærsbøl forklarer, at han skal have vendt det med sine partifæller, inden han selv foretager sig noget.

- Det er et fælles problem, ikke et enkelt partiproblem. Det er måden, landet bliver regeret på, der er ude af takt med virkeligheden. Folketingspolitikerne dikterer, hvordan kommunerne skal fungere, selvom byrådsmedlemmerne og dem, der ansætter folk i kommunen har mere forstand på det, siger han.

Per Tærsbøl er godt klar over, at kommunerne bryder loven, hvis de modsætter sig omprioriteringsbidraget. Men forhåbentlig vil protesterne kunne rykke til noget i folketinget.

- Det er ikke en tom trussel. Hvis samtlige kommuner siger, at de vil have lavet reglerne om, så ville jeg som medlem af folketinget ikke sidde det overhørigt. Det er et oprør mod den måde, samarbejdet mellem Christiansborg og kommunerne fungerer, siger Per Tærsbøl, der ikke er i tvivl om, at det vil være toppunktet ved alle kommunale lejligheder, og især den 11. marts, hvor der er kommunalpolitisk topmøde.

Protest vil ikke virke

Mere skeptisk er Per Tærsbøls partifælle, gruppeformand Jens Bertram. Han tror ikke, at en protest vil have indvirkning på beslutningerne, men støtter gerne forslaget. Om ikke andet for at sende et budskab til regeringen.

- Det er fuldstændig urimeligt og en indgriben i det kommunale selvstyre, at kommunen lige pludselig skal aflevere 30 millioner kroner til statskassen. Men det er et led i den økonomiske aftale, og det kan vi jo ikke lave om på, medmindre der er politisk flertal i folketinget. Men vi kan gøre opmærksomme på, hvad vi synes om det, og det vil vi som sådan gerne være med til, siger han.

Den samme holdning har viceborgmester Henrik Møller (S), der desuden gerne så, at de borgerlige lokalpolitikere gjorde en indsats for at påvirke folketingspolitikerne i deres parti.

Det ville ifølge ham have en større effekt end en kommunal protest, som han dog vil støtte.

- Jeg tvivler på, det får den store betydning, men jeg er fuldstændig enig, og derfor vil jeg bestemt gerne være med til at protestere, siger han.

Men et boykot bliver det formentlig ikke til.

- Hvis vi boykotter spareplanen, så tager de jo bare fra bloktilskuddet, siger Henrik Møller.

Vil presse partiet

På trods af, at hans eget parti var med til at vedtage omprioriteringsbidraget, vil fungerende borgmester Ib Kirkegaard (DF) gerne støtte en eventuel protest, og han vil samtidig gøre sit for at presse sit parti til at rykke ved beslutningen, som ifølge ham blev truffet med gode intentioner.

- Men så skal Henrik Møller også huske at påvirke sine egne, siger Ib Kirkegaard og hentyder til, at Socialdemokraterne stemte for bidraget i finansudvalget, men undlod at stemme i folketingssalen.

Heller ikke han kan forestille sig at følge Frank Jensens opfordring om boykot.

- Så længe bidraget er vedtaget, så vil vi naturligvis acceptere det og leve op til det, men derfor kan vi jo godt være uenige, siger han.

Regeringen indførte omprioriteringsbidraget i sommeren 2015 for at skaffe sig økonomisk mulighed for at prioritere offentlig velfærd eller skattelettelser. I årene 2016-2019 skal kommunerne indbetale én procent af deres budget årligt til statskassen, hvilket for Helsingørs vedkommende er 30 millioner kroner.

En del af Helsingør Kommunes politikere overvejer at boykotte statens sparekrav, det såkaldte omprioriteringsbidrag, som vil koste kommunen knap 30 millioner kroner over de næste 3 år.

Posted by Frederiksborg Amts Avis on Friday, January 29, 2016