Boligområder: Flere uddanner sig

Stadig flere unge i de udsatte boligområder får en uddannelse, viser en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

- Det går fremad, og lige netop de udsatte boligområder er et rigtig godt sted at sætte ind, siger konsulent i CFBU, Søren Brink Larsen.

Han oplyser, at han ikke kender udviklingen i de enkelte boligområder for sig. Men hos UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der blandt andet dækker Høje-Taastrup, er meldingen fra centerleder Carsten Bøtker, den samme, nemlig at det går den rigtige retning.

- Der er blevet gjort massive indsatser især over for de ikke-uddannelsesparate, og dertil kommer kommunens UTA-indsats (Uddannelse til Alle, red.), hvor der er massivt fokus på at få flere i gang med en ungdomsuddannelse, siger Carsten Bøtker.

Desuden peger han på, at der inden for det seneste års tid er blevet kørt projekter i de udsatte boligområder, hvor også forældrene er blevet inviteret inde til aftenarrangementer.

- Her fortæller unge rollemodeller om, hvor vigtigt det er at tage en uddannelse, mens udvalgte forældre fortæller, hvor vigtigt det er at bakke børnene op, siger Carsten Bøtker.

Udover projekter som det ovennævnte fremhæver Søren Brink Larsen netop UU-vejledningerne som en vigtig vej til at få flere unge i uddannelse.

- UU-vejledere har ofte svært ved at fange de unge fra boligområder, men her kan de boligsociale medarbejdere hjælpe med at skabe kontakt, fordi de har en god og tillidsfuld relation til de unge, siger Søren Brink Larsen.