Borgmesteren skød først

Først klippede han den røde snor over, og derpå affyrede han det første skud.

Således var borgmester Jørgen Johansen første mand på pletten ved indvielsen af de nye skydelokaler i kælderen under Blovstrød Skole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er Blovstrød Skytteforening og Blovstrød Pistolskytteforening, der holder til i de renoverede lokaler med de syv baner, hvorpå der skydes med 15 meters afstand.

Svend Bodilsen fra Blovstrød Skytteforening, der er en af dem, der er gået forrest i renoveringen, fortæller, at det vigtigste ved arbejdet har været at få ventilation og lys på plads. Nu kan anlægget så leve op til myndighedernes krav, ligesom forholdene generelt er forbedret for medlemmerne.

Renoveringen blev besluttet i foråret 2015 i en ligelig fordeling af byrderne mellem tre parter, Skydebaneforeningen Danmark og brugerforeningerne samt Allerød Kommune, der ejer lokalerne.

Der er lidt over 60 medlemmer af Blovstrød Skytteforening, der skyder med rifler, hvoraf ca. halvdelen er junior-medlemmer. Naboklubben Blovstrød Pistolskytteforening skyder - som navnet mere end antyder - med pistol. Her er der i alt ca. 30 medlemmer.

Borgmesterens første skud fik særlig betydning. Selv sagde Jørgen Johansen, at skuddet skal symbolisere det gode samarbejde mellem kommunen og de frivillige - og Svend Bodilsen lovede at indramme skiven og hænge den op. Resultatet af den kommunale førstemands skydning viste sig heldigvis også at være ganske flot.