Boligejere må finde sig i nabokig til have og soveværelse

Der er grænser for, hvad man skal stå model til, når en kommune ændrer en lokalplan til fordel for ejeren af nabogrunden.

Det slår Vestre Landsret fast i en dom fra Hou ved Odder, men alligevel har landsretten frifundet naboen, Arbejdernes Andelsboligforening (AAB), for at betale erstatning til fire boligejere.

I 2009 købte AAB det tidligere plejecenter i byen ved Kattegat for at bygge 19 nye ældreboliger og en række familieboliger.

Den oprindelige lokalplan tillod ikke byggeri i mere end to etager, men Odder kommune ændrede lokalplanen, så den tillod byggeri i tre etager. Husejerne på naboarealerne, Havleddet, protesterede mod den nye lokalplan, men uden held.

Efter byggeriet var opført, følte fire af ejerne, at de nye naboer kunne kigge direkte ned i deres haver og ind i deres soveværelser.

Retten i Aarhus var enig med dem om, at der var så betydelige gener ved det nye byggeri, at det overskred grænsen for, hvad man skal tåle af hensyn til samfundsudviklingen.

De fire ejere blev derfor tilsammen tilkendt lidt over en halv million i erstatning.

Dommen blev anket og landsretten er enig med byretten i, at det bastante byggeri har medført store gener for naboerne i form af indblik fra etagebyggeriet på grunden.

Men landsretten tilføjer, at det nye byggeri overholder plan- og byggekravene. Desuden ville et byggeri efter den gamle lokalplan også have givet parcelhusene gener og have en negativ indflydelse på ejendomsvurderingen.

Så efter en samlet vurdering finder landsretten, at der ikke er tale om så væsentlige ændringer af forholdene, at ulemperne overstiger hvad der må accepteres som et led i den almindelige boligudvikling.

Så AAB Odder frifindes, og de fire boligejere skal betale i alt 268.000 kroner i sagsomkostninger.