Et lille skub til de unge

Gadeplansarbejde, væresteder, ungerådgivning og projekter der hjælper sårbare unge i gang med sund levevis og jobsøgning. Brøndbys ungeindsats består af mange initiativer, der alle har til formål at forebygge kriminalitet og hjælpe udsatte unge på rette vej.

Indtil nu har de syv ansatte og de mange projekter primært været finansieret af eksterne midler fra TrygFonden og Landsbyggefonden. Men det er slut nu, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at indsatsen for kommunens udsatte unge er så vigtig, at den udelukkende skal finansieres af kommunen.

»Vores ungeindsats har gennem årene gjort et stort og vigtigt arbejde, hvor de på mange niveauer har støttet og hjulpet udsatte unge mennesker i Brøndby med alt fra at få fodfæste på arbejdsmarkedet til at få hjælp, hvis de har problemer derhjemme. Vi har valgt at sætte det vigtige arbejde på budgettet, så vi er sikre på, at vi fremadrettet også kan yde den bedste indsats for vores udsatte unge,« fortæller Arno Hurup Christiansen, formand for børneudvalget i Brøndby Kommune.

Nyheden om, at kommunen har valgt at prioritere og støtte området økonomisk, vækker glæde hos Peter Vagn Jakobsen, leder af Brøndbys ungeindsats.

»Vi er meget glade og stolte over, at man fra politisk side har valgt at forankre det arbejde, vi har arbejdet hårdt med i årevis, så det er en fast del af kommunens indsats. Det betyder, at vi ikke længere er tvunget til at tænke i afgrænsede projekter. Derimod kan vi arbejde i et samlet team, udnytte vores viden på tværs af bydelene og prioritere, hvor der er behov for det. Det er en stor fordel,« fortæller leder af Brøndbys ungeindsats, Peter Vagn Jakobsen.

Ungeindsatsen i Brøndby driver blandt andet et værested i Brøndby Strand, hvor man i dagtimerne fx har et samarbejde med jobcentrets Ungehuset om at indsluse de unge i uddannelse eller job. I aftentimerne kan de unge spille fx billard og computerspil, ligesom det pædagogiske personale altid står til rådighed for rådgivning eller blot en snak. Man har desuden succes med at samarbejde med lokale virksomheder om at skaffe udsatte unge fritidsjob eller praktik og med synligt at være tilstede i lokalområderne på gadeplan.