Bedre forhold for handicappede

Heiner

Færre brosten og mere rød asfalt, fremtidige cykelstier med plads til for eksempel trehjulede cykler og el-scootere og en plan om, at kommunens hjemmesider skal være fuldt tilgængelige for personer med handicap . Det er nogle af konkrete tiltag, der er vedtaget i Brøndby Kommunes nye handicappolitik.

Heri kan man også læse, at kommunen vil afprøve velfærdsteknologi, der kan gøre borgere med handicap mere selvstændige og selvhjulpne, eksempelvis ved at bruge iPads som supplement i bostøtten eller ved brug af social it.

- Det er vigtigt, at man som borger med et handicap i Brøndby Kommune har mulighed for at leve et liv med indhold og kvalitet. Derfor er vi glade for, at vores nye handicappolitik er blevet til på baggrund af dialog med borgere og Handicaprådet, så vores indsats på området gør en reel forskel for de borgere, den handler om, fortæller Per Jensen (S), medlem af Handicaprådet og formand for Social- og Sundhedsudvalget

Beskriver tiltag Den nye handicappolitik går frem til 2018 og beskriver målsætninger og konkrete tiltag indenfor fem udvalgte indsatsområder, nemlig tilgængelighed, velfærdsteknologi og social it, ”sammen om nye løsninger”, psykiatri, sundhed og trivsel og tættere samarbejde om børn og unge med handicap.

Handicappolitikken 2015-2018 for Brøndby Kommune kan læses på brondby.dk, ligesom man kan få fat i et fysisk eksemplar i kommunens kulturhuse og Borgerservice på rådhuset.