Forsker ser fordele i at lade private drive førerløse S-tog

Førerløse tog er til fordel for passagererne. Ifølge forsker er det godt med S-tog i udbud med det formål.

- Hvis det er en billig og mere sikker måde at gøre S-togene førerløse, så er det til fordel for passagerne.

Det siger Mogens Fosgerau, professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, om at hovedstadens S-tog kan være på vej i udbud.

Ifølge De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, vil regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale onsdag formiddag indgå en aftale om den fremtidige drift af S-togene, der skal sendes i udbud.

Ifølge Andreas Steenberg skal S-togene drives af en aktør, der allerede har erfaring med førerløse tog og har et færdigt it-system til opgaven.

- Det vil give god mening, siger Mogens Fosgerau.

Førerløse tog er allerede en realitet. Københavns Metro har ikke førere. Og også i udlandet er der førerløse tog.

Ifølge Mogens Fosgerau viser erfaringer fra Paris, at førerløse tog i højere grad kører til tiden uden forsinkelser end tog med et menneske i førersædet.

- Erfaringer viser, at regulariteten er blevet bedre, og vendetiderne er blevet kortere.

- Alene det, at togføreren skal gå fra den ene ende af toget til den anden, når toget holder på endestationen, koster tid, og det slipper man for med de førerløse tog, siger han.

Ifølge De Radikale vil fremtidens førerløse tog betyde, at togene kan køre oftere svarende til 12-13 millioner ekstra passagerer.

Hovedstadens S-togstrækning er en af de få togstrækninger, der giver overskud hos DSB.

Statsbanerne har onsdag morgen ingen kommentarer til de politiske planer, som ifølge Mogens Fosgerau umiddelbart kan være dårligt nyt for DSB.

- Det er selvfølgelig umiddelbart et problem for DSB, fordi S-togene er en overskudsforretning, der subsidierer andre dele af DSB. Men det er på en måde godt, at det bliver mere gennemskueligt, hvad samfundet bruger af penge på tog, siger han.

Der tegner sig et politisk flertal for at investere i førerløse S-tog og sende driften af S-togsnettet i udbud.

S-banen er en af de få aktiviteter i DSB, der giver overskud i sig selv. Se her, hvordan resultaterne er for DSB's togbaner:

* Samlet resultat for hele DSB 2016

- Omsætning: 11 milliarder kroner.

- Resultat: -1,7 milliarder kroner (Udløst af store nedskrivninger på IC4-tog.)

* Fjerntog mellem København og Aalborg/Esbjerg/Aarhus

- Passageromsætning: 2099 millioner kroner.

- Resultat: 48 millioner kroner.

* Lokaltog i Region Vest (Jylland og Fyn)

- Passageromsætning: 483 millioner kroner.

- Resultat: -845 millioner kroner.

* Lokaltog Region Øst (Sjælland, Lolland og Falster)

- Passageromsætning: 678 millioner kroner

- Resultat: -938 millioner kroner.

* Øresundsdriften

- Passageromsætning: 648 millioner kroner.

- Resultat: -137 millioner kroner.

* S-tog

- Passageromsætning: 1506 millioner kroner.

- Resultat: 54 millioner kroner.

* Samlet resultat uden indtægter fra statslig kontrakt

- -1818 millioner kroner.

* Resultat fra togdrift inklusive indtægter fra statslig kontrakt

- -1 millioner kroner.

Kilder: DSB's årsrapport 2016, strækningsregnskab,