Inflationen faldt et nøk i november

Lave prisstigninger på varer gør, at inflationen i november faldt en smule, viser tal fra Danmarks Statistik.

Inflationen, de priser vi betaler for alt fra husleje til letmælk, var ganske lav i november. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Samlet lå prisstigningerne i november på 1,3 procent sammenlignet med november sidste år. I oktober var stigningen på 1,5 procent.

- Det er særligt en lavere stigning på varer, der er afgørende for den lavere forbrugerprisstigning i november i forhold til måneden før.

- Det er især priser på bøger, elektricitet og radio/tv-udstyr, der trækker årsstigningen på varer ned i forhold til sidste måned, skriver Danmarks Statistik.

Mens den samlede stigning i priserne var ganske lille noterer Danmarks Statistik dog et solidt prishop år til år på vores indkøb af fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer. Kategorien oplevede en stigning i priserne på 3,4 procent.

- Stigningen skyldes i høj grad højere priser på kød og smør, skriver Danmarks Statistik.

Mens prisen på varer holdt sig nogenlunde stabilt steg priserne for tjenesteydelser, der dækker over ting som fritidsaktiviteter og uddannelse, med 2,4 procent år til år.

- Uddannelse er steget 2,6 procent det seneste år, hvilket i høj grad kan tilskrives højere priser for at gå på efterskole.

- Kommunikation havde det største prisfald det seneste år på 1,8 procent, hvilket overvejende skyldes lavere priser på mobiltjenester, skriver Danmarks Statistik.

Mens inflationen stadig er ganske lav anfører økonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver, at den stadig gør en mærkbar forskel for en almindelig familie.

- For an almindelig husholdning med to voksne og to børn og en årlig indkomst på 730.000 kroner før skat betyder inflationen, at rådighedsbeløbet bliver udhulet med cirka 5800 kroner.

- Det er i sær stigende priser på bolig, vedligehold og vandforsyning samt stigende fødevarepriser, der trækker i retning af et mindre rådighedsbeløb af familien, skriver økonomen i en kommentar.

De gennemsnitlige lønninger er dog steget med 2,3 procent gennemsnitligt det seneste år, hvilket trækker i den anden retning.