Nyt projekt skal sikre omsorg for demente

Mennesker, der rammes af demens, får gradvis sværere og sværere ved at give udtryk for individuelle ønsker og behov, eller sætte ord på hvem de er, og hvad der betyder noget for dem. Rudersdal Kommune vil derfor have et særligt blik for, hvordan et menneskes livhistorie kan bruges mere systematisk, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

For eksempel når et menneske med demens flytter fra egen bolig til plejebolig. Allerede tidligt i mødet med kommunen, via hjemmeplejen, kan vigtig viden om det enkelte menneske blive betydningsfuldt ved overgangen til daghjem og plejecenter. Kommunen har derfor søgt og fået midler fra Sundhedsstyrelsens »Pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for borgere med demens«.

- Det er så vigtigt, at vi behandler borgere, der rammes af demens med størst mulig værdighed og respekt. En bedre forståelse for livshistorien hos et menneske med demens kan forhindre mange konflikter i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Medarbejderne kan bedre knytte aktiviteter og fornøjelser til det som den enkelte har interesseret sig for i deres liv og på den måde skabe mere glæde i hverdagen, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Projektet går konkret ud på at udvikle et digitalt redskab, som både borgere, pårørende og medarbejdere kan bruge. Redskabet, »Ven for livet«, skal understøtte og samle viden om borgeren på flere forskellige platforme. For eksempel samles der billeder ind, der vækker minder hos den enkelte eller der bruges musik, som har haft betydning og vækker minder og følelser. I projektet indgår også en tidslinje, som giver et kronologisk overblik over borgerens liv.